WN Legal to kancelaria prawna specjalizująca się w prawie własności intelektualnej, ochronie danych osobowych, prawie gospodarczym oraz rozwiazywaniu sporów. Doradzamy na co dzień m.in. przedsiębiorcom z sektora IT, nowych technologii oraz branży reklamowej, w tym software house’om, startupom, agencjom reklamowym i firmom zajmującym się e-commerce.

 

Kancelaria pomaga przedsiębiorcom w każdym aspekcie prowadzonej przez nich działalności, dbając o ich spokojne funkcjonowanie w zmieniającym się otoczeniu prawnym. Zapewniane przez nas wsparcie obejmuje zarówno bieżącą obsługę prawną, jak i udział w specjalistycznych projektach takich jak na przykład dostosowanie działalności do wymogów RODO czy opracowanie i negocjowanie umów wdrożeniowych lub umów inwestycyjnych.

 

Pomagamy osobom dochodzącym roszczeń w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych w walutach obcych („toksyczne kredyty”) oraz innych produktów oferowanych przez podmioty rynku finansowego („polisolokaty”, obligacje korporacyjne, fundusze inwestycyjne itp.). Nasi prawnicy reprezentowali z sukcesem Klientów w sporach z instytucjami finansowymi (m. in. bankami, ubezpieczycielami, leasingodawcami), na przykład w sprawach dotyczących umów kredytów z elementem walutowym, umów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, umów leasingu, regresu ubezpieczeniowego po wypowiedzeniu umowy kredytu.

 

Prawnicy Kancelarii są prelegentami na konferencjach i szkoleniach oraz publikują w mediach artykuły i komentarze. Łączą wykonywanie zawodu z działalnością dydaktyczną w ramach Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Nasze biura znajdują się w Krakowie i Kielcach.

 

Zachęcamy do kontaktu!

karolw

Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie nowych technologii i IT oraz ochronie danych osobowych. Doradza m.in. agencjom reklamowym, software house’om, startupom i firmom działającym na rynku internetowym.

Karol Wątrobiński

Radca prawny / Managing Partner
damian

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, prawie umów, prawie spółek oraz prawie własności intelektualnej. Przygotowuje taktykę procesową oraz reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych na każdym ich etapie. Pomaga przedsiębiorcom oraz konsumentom.

Damian Nartowski

Radca prawny / Managing Partner
kasia

Odpowiada za kwestie związane z organizacją funkcjonowania kancelarii.

Katarzyna Nartowska

Office Manager
Adrian

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz rozwiązywaniu sporów.

Adrian Nowak

Prawnik
emilia

Zajmuje się prawem cywilnym i kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych.

Emilia Toporek

Prawnik
martao-1024×931

Specjalizuje w procesach cywilnych oraz prawie autorskim.

Marta Ostrowska

Prawnik

Prawo autorskie i własność intelektualna

Dane osobowe

prawo nowych technologii i it

Postępowania sądowe

Prawo gospodarcze

Spory z instytucjami finansowymi

Umowy

Startupy

Branża kreatywna

 

KLIENCI

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WĄTROBINSKI NARTOWSKI spółka jawna

 

Nasze biura

ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

ul. Królewska 57, 30-081 Kraków

 

E-mail: biuro@wnlegal.pl

Telefony: +48 793 540 303, +48 722 115 165.