Maj 2019

W serwisie prawo.pl ukazał się artykuł autorstwa Damiana Nartowskiego dotyczący możliwości wznowienia sprawy cywilnej po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie frankowej, mimo braku wyraźniej podstawy prawnej. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu, która znajduje się pod tym linkiem https://www.prawo.pl/biznes/czy-mozna-i-warto-wniesc-skarge-o-wznowienie-sprawy-frankowiczow,419385.html?fbclid=IwAR1X8-zfqvbLffs2X_7RWdDC5K3p3dxTA4NVZj5-25joP_t_tBKlvOrKuF8 ...

Sprawy kredytów / pożyczek z elementem walutowym wywierają ogromny wpływ na procedurę cywilną.  Po nakazie zapłaty w postępowaniu nakazowym (z weksla i wyciągu z ksiąg bankowych), orzekaniu przez referendarzy, pojawia się kolejny niezwykle istotny temat: dopuszczalność wznowienia postępowania po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zachwycając się opinią...

WN Legal jest partnerem konferencji "Sztuczna inteligencja w biznesie", która odbędzie się 29 maja w Kieleckim Parku Technologicznym. Początek konferencji o godzinie 16:00. W ramach jednej z prelekcji Damian Nartowski i Karol Wątrobiński opowiedzą o problemach prawnych związanych z funkcjonowaniem sztucznej inteligencji. Wydarzenie ma charakter...

Komentarz Damiana Nartowskiego dla serwisu prawo.pl dotyczący wczorajszej opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w "polskiej" sprawie C-260/18, Dziubak można znaleźć pod tym linkiem: https://www.prawo.pl/biznes/opinia-rzecznik-tsue-w-polskiej-sprawie-frankowej,414794.html?fbclid=IwAR3Zb-gKORY_j_dFeEf3YxAWrraC7hJb-LCG4mWaqKx2qy7TOwRRqvlgJkY ...

W przypadku negocjowania umów dotyczących projektów IT pojawia się oczywiście wiele kwestii wymagających szczegółowych ustaleń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Jednym z problemów będących często na pierwszym planie jest to, czy wykonawca powinien przenieść na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania, czy też udzielić mu „tylko”...

Organizacja konkursów przez agencje reklamowe może być prawdziwym wyzwaniem nie tylko z punktu widzenia marketingowego, ale również prawnego. Wspólnie z Focus Agency Marketing zebrałem doświadczenia na temat niektórych problemów, które pojawiają się w praktyce agencji organizujących konkursy i przyjrzałem się im z punktu widzenia przepisów prawa. Organizator konkursu -...

1. [Wstęp, podobieństwa obu produktów] 1. Maj 2019 r. może się okazać sądnym miesiącem dla instytucji finansowych.  2. 14 maja 2019 r. zaplanowane zostało wydanie opinii przez Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w „polskiej sprawie” C-260/18, Dziubak. Sprawa ta dotyczy pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie w ramach sporu...

Artykuł jest pierwszą częścią cyklu, w którym będziemy omawiać przygotowania startupów do przeprowadzenia inwestycji w kontekście kwestii prawnych, o które należy zadbać. Pierwsza część cyklu dotyczy zawierania umów zobowiązujących do zachowania uzyskanych informacji w poufności (tzw. NDA. non disclosure agreement), które to umowy stały się dosyć...

9 maja mieliśmy okazję przeprowadzić szkolenie z ochrony danych osobowych dla świętokrzyskich przedsiębiorców. Omówiliśmy praktyczne aspekty wdrożenia RODO w firmach. Szczególnie duże zainteresowanie uczestników wzbudziły kwestie dotyczące prawnych ograniczeń prowadzenia marketingu oraz obowiązków związanych z monitoringiem. ...

Rozpoczynamy dzisiaj cykl artykułów, w których będziemy omawiać przygotowania startupów do przeprowadzenia inwestycji w kontekście kwestii prawnych, o które należy zadbać. Pierwszy wpis dotyczy zawierania umów o zachowaniu poufności, a z jego treścią można zapoznać się tutaj: https://www.linkedin.com/pulse/umowy-o-zachowaniu-poufności-w-procesie-inwestycyjnym-wątrobiński/ ...