Czerwiec 2019

Z wielką przyjemnością spieszymy poinformować, że WNLegaluczestniczy w projekcie: Forum Prawników Finansowych ("FPF"). FPF zrzesza prawników, radców prawnych i adwokatów, wyspecjalizowanych w prowadzeniu sporów z instytucjami finansowymi, zwłaszcza bankami na tle umów z elementem walutowowym, dystrybutorami toksycznych produktów (towarzystwa ubezpieczeniowe, banki) jak obligacje korporacyjne, polisolokaty, fundusze inwestycyjne.  Współpraca...