Czy sprawy „frankowe” w apelacji krakowskiej ruszą pełną parą? Sąd Apelacyjny w Krakowie daje wskazówki jak orzekać! Dobre wskazówki!

1. W jednej z naszych spraw dotyczących kredytu powiązanego z CHF przed Sądem Okręgowym w Krakowie doszło do zawieszenia postępowania.

2. Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że rozstrzygnięcie co do wytoczonego powództwa o ustalenie nieważności umowy oraz zapłatę zależy od treści uchwały, którą mógłby podjąć Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 11/21, mającej rozwiać wątpliwości w orzecznictwie dotyczące tzw. „kredytów frankowych”.

3. Nie zgodziliśmy się z postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie o zawieszeniu postępowania. Złożyliśmy zażalenie.

4. Zażalenie trafiło do Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W kontekście tego Sądu oraz spraw „frankowych” różnie się mówi. Wynika to z niejednolitego (zwłaszcza starszego) orzecznictwa tego sądu. Ostatnie znane mi orzeczenie w sprawie I ACa 99/19 (klik) traktuje o nieważności umowy kredytu powiązanego z kursem CHF.

5. Nasze zażalenie trafiło do Sądu Apelacyjnego w Krakowie i zostało uwzględnione. Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał, że nie ma podstaw do zawieszania postępowania. Nie to jest jednak najistotniejsze.

6. Clou stanowi wywód Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie I ACz 597/21 uzasadniający wydane rozstrzygnięcie. W ocenie tego Sądu sprawy „frankowe”, zwłaszcza inicjowane przez konsumentów względem banków, powinny być rozstrzygane bez oczekiwania na uchwałę SN w sprawie III CZP 11/21, bowiem na większość pytań już udzielono odpowiedzi:

7. pytanie pierwsze – nie wolno zastępować nieuczciwych postanowień:

8. pytania drugie i trzecie – postanowienia dotyczące indeksacji czy denominacji stanowią postanowienia przedmiotowo istotne umowy powiązanej z kursem waluty obcej; są to główne świadczenia stron:

9. pytanie czwarte – każdej ze stron nieważnej umowy przysługuje roszczenie o zwrot nienależnie spełnionego świadczenia:

10. Sąd Apelacyjny w Krakowie zwrócił też uwagę na ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskich w polskiej sprawie „frankowej” z 18 listopada 2021 r., C-212/20, o którym pisaliśmy tu (klik):

11. Z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 14 grudnia 2021 r., I ACz 597/21 możecie zapoznać się poniżej:

12. W sprawie mocno wspierają wspólników kancelarii aplikanci radcowscy (najlepsi w Krakowie a może i w…): mec. Marta Ostrowska oraz mec. Adrian Nowak.

Zobacz również

Wygrana z mBank!

6 czerwca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał umowę kredytu indeksowanego kursem CHF za nieważną. Umowa posiadała dwa rodzaje

Wygrana z Bank Millennium!

30 maja br. Sąd Okręgowy w Krakowie, w sprawie o sygn. akt: IC 312/21, wydał wyrok, w którym ustalił, że

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl