Krakowski Sąd Okręgowy uznaje umowę kredytu za nieważną!

  1. Tym razem Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że umowa dotycząca kredytu denominowanego zawartego w 2008 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. (dzisiejszy Raiffeisen Bank International AG) jest nieważna.
  2. Sąd zasądził na rzecz naszego klienta zwrot dokonanych przez klienta wpłat. Wpłaty, których dokonywał nasz klient mają być zwrócone w CHF – w walucie, w której nasz klient spłacał raty. Ponadto Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania banku – tzn. bank ma prawo powoływać się na to, że zapłaci zasądzoną na rzecz naszego Klienta kwotę, gdy ten zwróci do banku to, co bank wypłacił w złotówkach.
  3. Sąd (naszym zdaniem nietrafnie) zasądził dla naszego klienta odsetki od daty pouczenia go na rozprawie o konsekwencjach nieważności umowy i akceptacji – wobec pouczenia sądu – tych skutków.
  4. Po uprawomocnieniu się wyroku nasz klient będzie zwolniony z obowiązku dalszych spłat, nastąpi wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej dla nieruchomości, a korzyść finansowa wynosić będzie ponad 600.000 złotych.

Zobacz również

Oznaczanie treści sponsorowanych w mediach społecznościowych. UOKiK kończy tworzenie wytycznych.

Prawidłowe oznaczanie treści sponsorowanych w mediach społecznościowych nadal budzi sporo wątpliwości wśród influencerów. Dotychczas najwięcej wątpliwości sprawiało wyznaczenie granicy pomiędzy

Sąd Okręgowy w Tarnowie udzielił zabezpieczenia!

1. Sąd Okręgowy w Tarnowie udzielił zabezpieczenia poprzez wstrzymanie płatności do zakończenia procesu. 2. Postanowienie SA w Krakowie o zabezpieczeniu,

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl