P R A W O M O C N A wygrana z mBankiem!

Umowa kredytu z 2006 r. pozbawiona CHF w całości oraz o stałym oprocentowaniu.

1. Sąd Okręgowy w Warszawie 22 listopada 2021 r. (SSO Dorota Bassa, V Ca 139/20) oddalił apelację (odwołanie) mBanku SA od wyroku, w którym kredytobiorcy uzyskali:

1) “odfrankowienie” – czyli wyeliminowanie z umowy wszystkich przeliczeń odnoszących się do kursu franka szwajcarskiego; oznacza to, że umowa nie zawiera jakiegokolwiek odniesienia do waluty obcej;

2) stałe oprocentowanie na poziomie niespełna 2,5% – czyli wyeliminowanie klauzuli uprawniającej mBank do dokonywania zmian oprocentowania z uwagi na jej blankietowy charakter;

3) zwrot nienależnie uiszczonych środków – w zawyżonych wysokościach z uwagi na to, że Bank pobierał raty przy uwzględnieniu przeliczeń na i z CHF oraz dowolnie dokonywanych zmianach oprocentowania.

2. Wyrok w pierwszej instancji zapadł 2 październik 2019 r. przed Sądem Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie w sprawie o sygn. VI C 3007/16. Możecie przeczytać o nim tu: https://wnlegal.pl/…/wygrana-przed-tsue-warszawski-sad…/

3. Spór dotyczył wzorca stosowanego przez mBank w 2006 r., na podstawie którego zawiera były umowy kredytów indeksowanych do waluty obcej.

4. Ten wzorzec oprócz standardowych, wadliwych postanowień dotyczących indeksacji zawierał również wadliwie określoną klauzulę dotyczącą zmiennego oprocentowania.

5. Sądy obu instancji obciążyły mBank pełnymi kosztami postępowania. Bank ma zapłacić również odsetki ustawowe za opóźnienie za czas trwania procesu (naliczane od doręczenia pozwu – 11 lutego 2017 r. oraz od doręczenie rozszerzenia powództwa – 11 kwietnia 2019 r.).

6. Kolejny krok to uzyskanie zaktualizowanego harmonogramu oraz zwrot nienależnie uiszczonych pieniędzy za okres nieobjęty żądaniem pozwu.

7. Orła na poniższym zdjęciu zanonimizował Portal Informacyjny Sądów Apelacji Warszawskiej.

Zobacz również

Kolejne PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIE w sprawie “frankowej” w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Przy niespłaconym w całości “kapitale”.

1. Choć Klient naszej Kancelarii nie spłacił jeszcze kapitału udostępnionego przez Bank w ramach kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, to

Czy sprawy “frankowe” w apelacji krakowskiej ruszą pełną parą? Sąd Apelacyjny w Krakowie daje wskazówki jak orzekać! Dobre wskazówki!

1. W jednej z naszych spraw dotyczących kredytu powiązanego z CHF przed Sądem Okręgowym w Krakowie doszło do zawieszenia postępowania.

wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57