Portal Subiektywnie o Finansach opisuje wyrok, który uzyskaliśmy w sprawie przeciwko Alior Bankowi S.A. w związku z dystrybucją produktu z rodziny W Investments!

  1. W portalu Subiektywnie o Finansach znajdziecie artykuł poświęcony sprawie, którą prowadzimy przeciwko Alior Bank S.A.
  2. W imieniu naszego Klienta domagamy się od Banku odszkodowania za przeprowadzony przez Bank proces dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych W Investments.
  3. Sąd Okręgowy w Kielcach 16 września 2021 r., I C 807/20, uwzględnił wytoczone powództwo w całości. Nakazał Alior Bank S.A. zwrot wszystkich środków, które nasz Klient utracił wskutek skorzystania z produktu dystrybuowanego przez Bank.
  4. Z artykułem możecie znaleźć się tu (klik). Polecamy!

Zobacz również

cookies rods

Komentarz dla prawo.pl

W serwisie Prawo.pl ukazał się artykuł pt. "Cookies to dane osobowe? Spór o stosowanie RODO". Artykuł dotyczy kwestii stosowania przepisów

Tym razem KIELCE. Kielecki Sąd Okręgowy uznaje umowę kredytu z CHF za nieważną!

1. Wracamy do Kielc. Sąd Okręgowy w Kielcach (SSO Ewa Lenartowicz) w sprawie I C 2333/20 wydał 24 listopada 2021

wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57