prawomocna Wygrana z bankiem w sprawie o zwrot kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego!

W Y G R A N A ! 

Tym razem sprawa dotyczyła „tylko” zwrotu kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

W dniu 10/10/2019 r. zapadł prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (V Ca 504/19), którym zasądzono na rzecz naszego klienta wszystkie pobrane przez mBank S.A. składki.

Co istotne, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydany w trybie abstrakcyjnej kontroli wzorca i wpisany do Rejestru Klauzul Niedozwolonych wiąże również w ramach sprawy z powództwa konsumenta przeciwko bankowi o zapłatę (indywidualnej sprawie) – posiada tzw. „rozszerzoną skuteczność”.

Tym samym argumentacja mBanku S.A. została w całości uznana za nietrafną. Ma to istotne znaczenie nie tylko dla spraw #UNWW, ale również dotyczących kwestii głównych związanych z klazulami indeksacyjnymi #CHF.

Nadto Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że postanowienia stosowane przez mBank S.A. w ramach ubezpieczenia niskiego wkładu własnego również po przeprowadzeniu kontroli indywidualnej nie mogą się ostać.

W związku z tym nasz Klient otrzyma całą kwotę objętą żądaniem pozwu, a także zwrot kosztów dojazdu na rozprawy, które poniósł (własnego udziału w rozprawie oraz udziału pełnomocnika).

Banki nie mają z nami lekko!

Zdjęcie: Pexels / www.pixabay.com

Zobacz również

Zabezpieczenie. Sąd ustala wysokość raty na czas procesu z bankiem w sprawie kredytu powiązanego z CHF.

1. W ostatnim czasie dużo się dzieje w kancelarii w różnych specjalizacjach, nie tylko CHF. Rzeczy pojawia się tyle, że trudno

Sąd po naszym wniosku wstrzymuje wykonanie prawomocnego wyroku do czasu rozstrzygnięcia skargi nadzwyczajnej RPO

1. Na początku kwietnia pisaliśmy o tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich, po zapoznaniu się z przygotowanym przez nas wnioskiem, złożył

wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57