prawomocna Wygrana z bankiem w sprawie o zwrot kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego!

W Y G R A N A ! 

Tym razem sprawa dotyczyła “tylko” zwrotu kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

W dniu 10/10/2019 r. zapadł prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (V Ca 504/19), którym zasądzono na rzecz naszego klienta wszystkie pobrane przez mBank S.A. składki.

Co istotne, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydany w trybie abstrakcyjnej kontroli wzorca i wpisany do Rejestru Klauzul Niedozwolonych wiąże również w ramach sprawy z powództwa konsumenta przeciwko bankowi o zapłatę (indywidualnej sprawie) – posiada tzw. “rozszerzoną skuteczność”.

Tym samym argumentacja mBanku S.A. została w całości uznana za nietrafną. Ma to istotne znaczenie nie tylko dla spraw #UNWW, ale również dotyczących kwestii głównych związanych z klazulami indeksacyjnymi #CHF.

Nadto Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że postanowienia stosowane przez mBank S.A. w ramach ubezpieczenia niskiego wkładu własnego również po przeprowadzeniu kontroli indywidualnej nie mogą się ostać.

W związku z tym nasz Klient otrzyma całą kwotę objętą żądaniem pozwu, a także zwrot kosztów dojazdu na rozprawy, które poniósł (własnego udziału w rozprawie oraz udziału pełnomocnika).

Banki nie mają z nami lekko!

Zdjęcie: Pexels / www.pixabay.com

Zobacz również

Kolejne PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIE w sprawie “frankowej” w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Przy niespłaconym w całości “kapitale”.

1. Choć Klient naszej Kancelarii nie spłacił jeszcze kapitału udostępnionego przez Bank w ramach kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, to

Czy sprawy “frankowe” w apelacji krakowskiej ruszą pełną parą? Sąd Apelacyjny w Krakowie daje wskazówki jak orzekać! Dobre wskazówki!

1. W jednej z naszych spraw dotyczących kredytu powiązanego z CHF przed Sądem Okręgowym w Krakowie doszło do zawieszenia postępowania.

wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57