prawomocna Wygrana z bankiem w sprawie o zwrot kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego!

W Y G R A N A ! 

Tym razem sprawa dotyczyła „tylko” zwrotu kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

W dniu 10/10/2019 r. zapadł prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (V Ca 504/19), którym zasądzono na rzecz naszego klienta wszystkie pobrane przez mBank S.A. składki.

Co istotne, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydany w trybie abstrakcyjnej kontroli wzorca i wpisany do Rejestru Klauzul Niedozwolonych wiąże również w ramach sprawy z powództwa konsumenta przeciwko bankowi o zapłatę (indywidualnej sprawie) – posiada tzw. „rozszerzoną skuteczność”.

Tym samym argumentacja mBanku S.A. została w całości uznana za nietrafną. Ma to istotne znaczenie nie tylko dla spraw #UNWW, ale również dotyczących kwestii głównych związanych z klazulami indeksacyjnymi #CHF.

Nadto Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że postanowienia stosowane przez mBank S.A. w ramach ubezpieczenia niskiego wkładu własnego również po przeprowadzeniu kontroli indywidualnej nie mogą się ostać.

W związku z tym nasz Klient otrzyma całą kwotę objętą żądaniem pozwu, a także zwrot kosztów dojazdu na rozprawy, które poniósł (własnego udziału w rozprawie oraz udziału pełnomocnika).

Banki nie mają z nami lekko!

Zdjęcie: Pexels / www.pixabay.com

Zobacz również

Uwagi do uchwały SN w sprawie kredytów powiązanych z walutą – III CZP 11/20. Opinia w serwisie Prawo.pl

Zapraszamy do zapoznania się z naszą opinią w serwisie Prawo.pl, dotyczącą: 1) nieważności umowy związanej z zastosowaniem w niej klauzul

Rzecznik Praw Obywatelskich, po zapoznaniu się z przygotowanym przez nas wnioskiem, składa skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku w sprawie kredytu z CHF

1. Osoby, którym pomagamy w 2016 r. zostały pozwane przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG w

wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57