Sąd Apelacyjny w Krakowie udziela zabezpieczenia w sprawie CHF!

Płatność rat wstrzymana do zakończenia procesu o ustalenie nieważności umowy kredytu CHF. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 27 kwietnia 2022 r., I ACa 304/22.

1. Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF została uznana przez Sąd Okręgowy w Kielcach za nieważną w grudniu 2021 r.

2. Akta sprawy trafiły wraz z apelacjami do Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

3. Dotychczas nie znałem żadnego rozstrzygnięcia tego sądu w przedmiocie zabezpieczenia w sprawie CHF.

4. Miałem za to częściowo negatywne doświadczenia związane z orzecznictwem w przedmiocie zabezpieczenia przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Nawet jeżeli za pierwszym razem uzyskiwałem zabezpieczenie, to po zażaleniu banku następowała zmiana korzystnego rozstrzygnięcia. Miałem też wiele wniosków i zażaleń oddalonych. Powstało błędne koło, które wynikało z przepisów proceduralnych: wniosek o udzielenie zabezpieczenia rozpoznawał Sąd Okręgowy w Krakowie i zażalenie… też rozpoznawał Sąd Okręgowy w Krakowie.

5. Skoro moje zażalenie, ze względów proceduralnych, nie mogło trafić do Sądu Apelacyjnego w Krakowie postanowiłem spróbować bezpośrednio złożyć tam wniosek. Uznałem, że spróbuję, a jak się uda, to korzystne postanowienie będę pokazywać w każdej sprawie w Krakowie.

6. Złożyliśmy wniosek (dziękuję za wsparcie mec. Emilii Toporek) i czekaliśmy. Uprawdopodobniliśmy interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zrobiliśmy to w prosty sposób: interes prawny istnieje, bo brak zabezpieczenia oznacza dalsze wykonywanie umowy, a przez to ryzyko jej wykonania w całości, co z kolei doprowadzi do bezzasadności żądania stwierdzenia jej nieważności. Może trochę skomplikowane, ale ważne, że skuteczne.

7. To postanowienie ma szczególne znaczenie. Sprawy w apelacji krakowskiej są prowadzone coraz dłużej. Coraz dłużej oczekuje się na prawomocne rozstrzygnięcie.

8. Dzięki temu postanowieniu jest szansa, że negatywne konsekwencje wydłużającego się czasu oczekiwania na prawomocne rozstrzygnięcie w sprawie CHF w apelacji krakowskiej oraz dotychczasowych rozstrzygnięć w przedmiocie zabezpieczenia Sądu Okręgowego w Krakowie zostaną zniwelowane.

9. Postanowienie jest prawomocne. Nie może zostać zaskarżone i zmienione. To kolejny plus spróbowania bezpośrednio w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

Zobacz również

Oznaczanie treści sponsorowanych w mediach społecznościowych. UOKiK kończy tworzenie wytycznych.

Prawidłowe oznaczanie treści sponsorowanych w mediach społecznościowych nadal budzi sporo wątpliwości wśród influencerów. Dotychczas najwięcej wątpliwości sprawiało wyznaczenie granicy pomiędzy

Sąd Okręgowy w Tarnowie udzielił zabezpieczenia!

1. Sąd Okręgowy w Tarnowie udzielił zabezpieczenia poprzez wstrzymanie płatności do zakończenia procesu. 2. Postanowienie SA w Krakowie o zabezpieczeniu,

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl