Sąd Najwyższy przyjmuje naszą skargę kasacyjną do rozpoznania w sprawie dotyczącej umowy CHF!

1. Sąd Najwyższy (w składzie dr hab. SSN Roman Trzaskowski) przyjął napisaną przez Damiana Nartowskiego i Karola Wątrobińskiego skargę kasacyjną do rozpoznania na rozprawie.

2. Pełnomocnicy kredytobiorców będą mieć okazję zaprezentować stworzoną argumentację dotyczącą bezwzględnej (naruszającej podstawowe zasady prawa cywilnego) nieważności umów powiązanych z kursem franka szwajcarskiego (bez konieczności odwoływania się do klauzul abuzywnych) przed sędziami Sądu Najwyższego. Kliknij tu, by śledzić naszą sprawę.

3. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego kursem CHF. Kwota kredytu podana jest w umowie w złotych, natomiast przy uruchomieniu środków w magiczny sposób zamienia się ona w kwotę w CHF, nieznaną w chwili podpisywania kontraktu.

4. We wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania zwróciliśmy uwagę na to, że w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne:

(1) czy umowa kredytu indeksowanego jest bezwzględnie nieważna,

(2) czy też nieważność wynika z ujęcia w niej klauzul abuzywnych,

(3) ewentualnie czy wyeliminowanie klauzul przeliczeniowych prowadzi jedynie do odfrankowienia umowy:

5. Z uwagi na to, że jako podstawę przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania wskazaliśmy występowanie zagadnienia prawnego, to Sąd Najwyższy – uwzględniając nasz wniosek – skierował sprawę na rozprawę.

6. Skarga kasacyjna (a tym samym zagadnienie prawne, o którym możecie przeczytać) została złożona 5 sierpnia 2020 r. Zatem nieco wcześniej, niż pytania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21 czy też pytanie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie VI ACa 1006/19 z 20 października 2020 r. (aktualna sygnatura w SN – III CZP 33/21).

7. Skarga kasacyjna dotyczy wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 11 marca 2020 r., I ACa 857/18. Możecie z tym wyrokiem zapoznać się tu: http://www.orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/…/151500000000…

8. Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił (oddalił powództwo) jeden z pierwszych (jeżeli nie pierwszy) wyroków w Polsce, w którym Sąd Okręgowy w Katowicach (I C 756/17) połączył rozstrzygnięcie o ustaleniu nieważności umowy kredytu z zasądzeniem na rzecz kredytobiorców środków pieniężnych. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach można przejrzeć tu: https://nartowskibando.pl/ustalenie-niewaznosci-umowy…/…

9. Odpowiedź na przedstawione w skardze kasacyjnej zagadnienie prawne będzie mieć znaczenie także dla przedsiębiorców-kredytobiorców. Orzeczenie, które zapadnie, może wyznaczyć zakres zasady swobody umów tak w relacji przedsiębiorca – przedsiębiorca, jak i w relacji przedsiębiorca-konsument.

10. Czekamy na rozprawę i rozstrzygnięcie naszej skargi kasacyjnej!

Zobacz również

cookies rods

Komentarz dla prawo.pl

W serwisie Prawo.pl ukazał się artykuł pt. "Cookies to dane osobowe? Spór o stosowanie RODO". Artykuł dotyczy kwestii stosowania przepisów

Tym razem KIELCE. Kielecki Sąd Okręgowy uznaje umowę kredytu z CHF za nieważną!

1. Wracamy do Kielc. Sąd Okręgowy w Kielcach (SSO Ewa Lenartowicz) w sprawie I C 2333/20 wydał 24 listopada 2021

wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57