Sąd Okręgowy w Krakowie. Zabezpieczenie – kolejne. kredytobiorcy „z CHF” nie muszą płacić rat do zakończenia sporu z bankiem.

1. W Sądzie Okręgowym w Krakowie mamy drugie zabezpieczenie roszczenia kredytobiorcy o ustalenie nieważności umowy w sprawie #CHF. Sprawa dotyczy kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego i umowy zawartej w (wzorca pochodzącego z) 2008 r.

2. Zabezpieczenie (post. Sądu Okręgowego w Krakowie z 7 września 2020 r., I C 2017/20) żądania „frankowiczów” polega na:

1) wstrzymaniu obowiązku dokonywania spłat wszelkich należności wynikających ze spornej umowy kredytu;

2) zakazaniu bankowi składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

3. Oznacza to, że nasi Klienci, do czasu prawomocnego zakończenia sporu, nie muszą uiszczać na rzecz kredytodawcy, mBank S.A., żadnych należności związanych z umową (wynikających z umowy).

4. Próbowaliśmy przekonać sąd do zagrożenia bankowi zapłatą określonej sumy pieniężnej na wypadek złamania zakazu z zabezpieczenia, jednak nie udało się (pkt 2 postanowienia). Nie oznacza to, że nie będziemy próbować dalej.

5. Statystyka w Sądzie Okręgowym w Krakowie jest interesująca. Wiem o 6 wnioskach rozstrzygniętych przez 6 różnych sędziów. Z tego 3 wnioski (2 przygotowane przez WN Legal) zostały uwzględnione, a 3 oddalone (2 przygotowane przez WN Legal).

6. W zakresie naszych wniosków: jeden został oddalony bo sąd uznał, że nie mamy interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, choć przyznał, że uprawdopodobniliśmy roszczenie o ustalenie nieważności umowy; co do drugiego wciąż czekamy na pisemne motywy. 

7. W pisaniu wniosków, zażaleń i odpowiedzi na zażalenia krytycznymi acz cennymi komentarzami i uwagami Wspólników Zarządzających wspiera mec. Adrian Nowak.

Zobacz również

Uwagi do uchwały SN w sprawie kredytów powiązanych z walutą – III CZP 11/20. Opinia w serwisie Prawo.pl

Zapraszamy do zapoznania się z naszą opinią w serwisie Prawo.pl, dotyczącą: 1) nieważności umowy związanej z zastosowaniem w niej klauzul

Rzecznik Praw Obywatelskich, po zapoznaniu się z przygotowanym przez nas wnioskiem, składa skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku w sprawie kredytu z CHF

1. Osoby, którym pomagamy w 2016 r. zostały pozwane przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG w

wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57