Sąd po naszym wniosku wstrzymuje wykonanie prawomocnego wyroku do czasu rozstrzygnięcia skargi nadzwyczajnej RPO

1. Na początku kwietnia pisaliśmy o tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich, po zapoznaniu się z przygotowanym przez nas wnioskiem, złożył skargę nadzwyczajną w sprawie dotyczącej kredytu powiązanego z walutą obcą (klik).

2. Proces przeciwko kredytobiorcom prawomocnie zakończył się w maju 2017 r. Zakończył się w pierwszej instancji. Pozwani kredytobiorcy, którzy nie korzystali ze wsparcia pełnomocnika, nie kwestionowali wyroku, w którym na podstawie umowy kredytu powiązanej z kursem waluty obcej zasądzono od nich na rzecz Banku przeszło 130.000 zł (kwotę wyższą niż bank udostępnił, pomimo dokonywania przez nich przez szereg lat regularnych spłat).

3. Komornik następnie wszczął egzekucję i prowadził ją z majątków kredytobiorców.

4. W końcu kredytobiorcy trafili do nas. Postanowiliśmy w ich imieniu złożyć wniosek do RPO o rozważenie wniesienia skargi nadzwyczajnej od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z maja 2017 r., który naszym zdaniem nie był prawidłowy. W czasie, w którym kredytobiorcy zdecydowali się skorzystać z naszego wsparcia był to jedyny środek prawny, który mógł doprowadzić do wzruszenia wyroku (wyeliminowania go z obrotu prawnego), na podstawie którego prowadzono egzekucję.

5. Na przełomie marca i kwietnia 2021 r. (po ok. roku od złożenia wniosku) otrzymaliśmy informację, że RPO postanowił złożyć skargę nadzwyczajną. Pozostawał jeszcze jeden krok, który musieliśmy wykonać my jako pełnomocnicy kredytobiorców.

6. Złożyliśmy wniosek o wstrzymanie wykonania prawomocnego wyroku z uwagi na wniesienie skargi nadzwyczajnej przez RPO. Uzasadniliśmy, że brak wstrzymania wykonania tego orzeczenia, doprowadzi do tego, że w dalszym ciągu Komornik prowadzić będzie egzekucję, co stanowi istotny uszczerbek dla osób, którym pomagamy i może doprowadzić do utraty przez nich majątku, np. nieruchomości czy środków do życia (dokonane zajęcia).

7. Sąd Okręgowy w Kielcach 6 lipca 2021 r., I Co 157/21 uwzględnił nasz wniosek i wydał postanowienie, które jest korzystne dla naszych Klientów – oznacza, że Komornik nie będzie mógł prowadzić egzekucji przeciwko nim, nie przeprowadzi licytacji nieruchomości itd.

8. To kolejny przykład, że nawet w bardzo trudnej sytuacji (prawomocny, niezaskarżony wyrok; zaawansowana egzekucja, w tym z nieruchomości) można wymyślić coś interesującego, stanowiącego wyzwanie intelektualne oraz co najważniejsze skutecznego.

9. Nieocenionego wsparcia przy tworzeniu wniosku o wstrzymanie wykonania wyroku udzielił nam i Klientom mec. Adrian Nowak.

Zobacz również

Zabezpieczenie. Sąd ustala wysokość raty na czas procesu z bankiem w sprawie kredytu powiązanego z CHF.

1. W ostatnim czasie dużo się dzieje w kancelarii w różnych specjalizacjach, nie tylko CHF. Rzeczy pojawia się tyle, że trudno

Legal Hackathon 2021

Od 18 do 20 czerwca trwa Legal Hackathon 2021 organizowany przez Wolters Kluwer Polska. Jest to kolejna edycja wydarzenia z

wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57