Trudniej prowadzić marketing telefoniczny


W ostatnich dniach pojawiły się informacje o dwóch decyzjach dotyczących możliwości prowadzenia marketingu telefonicznego. Obie decyzje spowodowały nieco zamieszania i niepokoju wśród przedsiębiorców prowadzących aktywny marketing telefoniczny. 

W ramach pierwszej decyzji Prezes UKE nałożył na Koksztys S.A. karę pieniężną w wysokości 80 tys. zł za zlecenie wykonywania połączeń telefonicznych o charakterze marketingowym do podmiotów, które nie wyraziły na to uprzedniej zgody. Z informacji medialnych wynika, że spółka wykonywała telefony do przedsiębiorców. Jest to pierwsza tego rodzaju kara za prowadzenie marketingu B2B. Decyzja potwierdza, że również do przedsiębiorców nie można wykonywać połączeń marketingowych bez wyrażenia przez nich wcześniej zgody. 

Druga decyzja została wydana przez Prezesa UOKiK i dotyczyła spółki Netia. Prezes UOKiK uznał w niej, że nie można dzwonić do konsumentów z pytaniem o to czy wyrażają zgodę na przedstawienie oferty handlowej, jeśli nie wyrazili oni wcześniej zgody na kontakt telefoniczny. Zdaniem UOKiK telefon w sprawie zgody to również marketing i trzeba mieć na niego wcześniejszą zgodę. Stosowana zatem często w branży tzw. zasada dwóch rozmów została uznana za niezgodną z przepisami.

Decyzje znacząco ograniczają możliwość prowadzenia telemarketingu w stosunku do osób, które nie wyraziły na to zgody, a więc na przykład w stosunku do osób, których dane zostały zakupione od firm zajmujących się sprzedażą baz danych. 

Decyzje dotyczyły marketingu telefonicznego, ale argumenty znajdujące się w decyzji w sprawie Netii będzie można analogicznie zastosować do marketingu mailowego. 

Firmy prowadzące marketing mailowy i telefoniczny powinny więc ponownie przeanalizować, czy posiadają prawidłowe zgody od osób, do których wysyłają maile lub wykonują połączenia.

Zobacz również

Wygrana z mBank!

6 czerwca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał umowę kredytu indeksowanego kursem CHF za nieważną. Umowa posiadała dwa rodzaje

Wygrana z Bank Millennium!

30 maja br. Sąd Okręgowy w Krakowie, w sprawie o sygn. akt: IC 312/21, wydał wyrok, w którym ustalił, że

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl