Trudniej prowadzić marketing telefoniczny


W ostatnich dniach pojawiły się informacje o dwóch decyzjach dotyczących możliwości prowadzenia marketingu telefonicznego. Obie decyzje spowodowały nieco zamieszania i niepokoju wśród przedsiębiorców prowadzących aktywny marketing telefoniczny. 

W ramach pierwszej decyzji Prezes UKE nałożył na Koksztys S.A. karę pieniężną w wysokości 80 tys. zł za zlecenie wykonywania połączeń telefonicznych o charakterze marketingowym do podmiotów, które nie wyraziły na to uprzedniej zgody. Z informacji medialnych wynika, że spółka wykonywała telefony do przedsiębiorców. Jest to pierwsza tego rodzaju kara za prowadzenie marketingu B2B. Decyzja potwierdza, że również do przedsiębiorców nie można wykonywać połączeń marketingowych bez wyrażenia przez nich wcześniej zgody. 

Druga decyzja została wydana przez Prezesa UOKiK i dotyczyła spółki Netia. Prezes UOKiK uznał w niej, że nie można dzwonić do konsumentów z pytaniem o to czy wyrażają zgodę na przedstawienie oferty handlowej, jeśli nie wyrazili oni wcześniej zgody na kontakt telefoniczny. Zdaniem UOKiK telefon w sprawie zgody to również marketing i trzeba mieć na niego wcześniejszą zgodę. Stosowana zatem często w branży tzw. zasada dwóch rozmów została uznana za niezgodną z przepisami.

Decyzje znacząco ograniczają możliwość prowadzenia telemarketingu w stosunku do osób, które nie wyraziły na to zgody, a więc na przykład w stosunku do osób, których dane zostały zakupione od firm zajmujących się sprzedażą baz danych. 

Decyzje dotyczyły marketingu telefonicznego, ale argumenty znajdujące się w decyzji w sprawie Netii będzie można analogicznie zastosować do marketingu mailowego. 

Firmy prowadzące marketing mailowy i telefoniczny powinny więc ponownie przeanalizować, czy posiadają prawidłowe zgody od osób, do których wysyłają maile lub wykonują połączenia.

Zobacz również

Uwagi do uchwały SN w sprawie kredytów powiązanych z walutą – III CZP 11/20. Opinia w serwisie Prawo.pl

Zapraszamy do zapoznania się z naszą opinią w serwisie Prawo.pl, dotyczącą: 1) nieważności umowy związanej z zastosowaniem w niej klauzul

Rzecznik Praw Obywatelskich, po zapoznaniu się z przygotowanym przez nas wnioskiem, składa skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku w sprawie kredytu z CHF

1. Osoby, którym pomagamy w 2016 r. zostały pozwane przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG w

wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57