Tym razem KIELCE. Kielecki Sąd Okręgowy uznaje umowę kredytu z CHF za nieważną!

1. Wracamy do Kielc. Sąd Okręgowy w Kielcach (SSO Ewa Lenartowicz) w sprawie I C 2333/20 wydał 24 listopada 2021 r. wyrok, w którym uwzględnił w całości wytoczone przez nas w imieniu klienta powództwo przeciwko Santander Consumer Bank SA. 

2. Mimo że wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron), to kwota, która została zasądzona dla naszego klienta od banku wskazuje, że Sąd Okręgowy w Kielcach uznał umowę kredytu za nieważną.

3. Umowa kredytu była powiązana z kursem CHF – stanowiła kredyt indeksowany. Została zawarta z bankiem Santander Consumer Bank SA. W umowie podano kwotę w PLN, ale już określenie kwoty zadłużenia w CHF pozostawiono wyłącznej decyzji banku (nie była znana w chwili podpisywania umowy).

4. Sąd Okręgowy w Kielcach zasądził od banku na rzecz naszego klienta również koszty postępowania (wrócą do klienta) oraz odsetki ustawowe za opóźnienie od daty wynikającej z przedprocesowego wezwania banku do zapłaty (dodatkowy bonus dla klienta za to, że bank nie chciał się porozumieć). 

5. Ta sprawa ponownie pokazuje jak ważne jest dopasowanie strategii / żądań w procesie do sytuacji / zamiarów / planów klienta. Żądanie pozwu (w tym wysokość dochodzonej kwoty) ściśle wiążę się z tymi planami. Bez odpowiednich ustaleń przed procesem (wywiadu z klientem), dobranie odpowiedniej strategii nie byłoby możliwe.

6. Wyrok nie jest prawomocny. Przysługuje od niego apelacja.

7. Bez mec. Adriana Nowaka ten sukces nie byłby możliwy!

Zobacz również

Kolejne PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIE w sprawie “frankowej” w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Przy niespłaconym w całości “kapitale”.

1. Choć Klient naszej Kancelarii nie spłacił jeszcze kapitału udostępnionego przez Bank w ramach kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, to

Czy sprawy “frankowe” w apelacji krakowskiej ruszą pełną parą? Sąd Apelacyjny w Krakowie daje wskazówki jak orzekać! Dobre wskazówki!

1. W jednej z naszych spraw dotyczących kredytu powiązanego z CHF przed Sądem Okręgowym w Krakowie doszło do zawieszenia postępowania.

wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57