Uwagi do uchwały SN w sprawie kredytów powiązanych z walutą – III CZP 11/20. Opinia w serwisie Prawo.pl

Zapraszamy do zapoznania się z naszą opinią w serwisie Prawo.pl, dotyczącą:

1) nieważności umowy związanej z zastosowaniem w niej klauzul abuzywnych oraz wpływu oświadczenia konsumenta na ważność / nieważność czynności prawnej;

2) przedawnienia roszczeń związanych z nieważną umową kredytu; staramy się odpowiedzieć na pytanie czy przedawnienie roszczeń banku względem kredytobiorcy jest rozwiązaniem niespotykanym i niesłusznym;

3) charakteru umowy kredytu, która niekoniecznie jest umową wzajemną, co z kolei wyklucza możliwość uwzględniania zarzutu zatrzymania („ja oddam Tobie, gdy Ty oddasz mi”).

Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem (klik).

Zobacz również

Wygrana z mBank!

6 czerwca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał umowę kredytu indeksowanego kursem CHF za nieważną. Umowa posiadała dwa rodzaje

Wygrana z Bank Millennium!

30 maja br. Sąd Okręgowy w Krakowie, w sprawie o sygn. akt: IC 312/21, wydał wyrok, w którym ustalił, że

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl