Uwagi do uchwały SN w sprawie kredytów powiązanych z walutą – III CZP 11/20. Opinia w serwisie Prawo.pl

Zapraszamy do zapoznania się z naszą opinią w serwisie Prawo.pl, dotyczącą:

1) nieważności umowy związanej z zastosowaniem w niej klauzul abuzywnych oraz wpływu oświadczenia konsumenta na ważność / nieważność czynności prawnej;

2) przedawnienia roszczeń związanych z nieważną umową kredytu; staramy się odpowiedzieć na pytanie czy przedawnienie roszczeń banku względem kredytobiorcy jest rozwiązaniem niespotykanym i niesłusznym;

3) charakteru umowy kredytu, która niekoniecznie jest umową wzajemną, co z kolei wyklucza możliwość uwzględniania zarzutu zatrzymania („ja oddam Tobie, gdy Ty oddasz mi”).

Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem (klik).

Zobacz również

Korzystny wyrok TSUE w polskiej sprawie frankowej! 29 kwietnia 2021 r., C-19/20.

Minęło już kilka godzin od opublikowania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-19/20 (klik). Trybunał odpowiedział na pytania zadane przez

Przedawnienie roszczeń konsumenta wobec banku? Wyrok TSUE z 22 kwietnia 2021 r., C-485/19. Orzeczenie korzystne dla konsumentów!

1. 22 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok w sprawie C-485/19, w którym wskazał, że zasada skuteczności

wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57