Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kolejnej polskiej sprawie frankowej. 18 listopada 2021 r., C-212/20.

1. Stanowisko o braku możliwości zastępowania nieuczciwych postanowień potwierdził kolejny raz w polskiej sprawie dotyczącej kredytu powiązanego z walutą obcą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 18 listopada 2021 r., w sprawie C-212/20.

2. Trybunał w wydanym wyroku uznał, że:

1) umowa kredytu powiązanego z kursem waluty obcej powinna precyzować wszystkie czynniki uwzględniane przez bank przy ustalaniu przez ten bank kursu stosowanego do rozliczeń z kredytobiorcą, tak, by kredytobiorca w każdym czasie mógł ustalić kurs wymiany, który może zostać względem niego zastosowany, także pomimo tego, że kurs ten może zmieniać się w czasie obowiązywania długoterminowej umowy kredytu – zmienność kursu nie jest faktem, który obniża standard obowiązku informacyjnego względem konsumenta oraz przejrzystego, precyzyjnego formułowania postanowień umowy (pkt. 47, 53, 55);

2) sąd, który stwierdza nieuczciwy warunek w umowie pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem nie może łagodzić skutków dokonanej oceny (skutków nieuczciwości przedsiębiorcy) w drodze wykładni zakwestionowanego warunku ujętego w umowie pomiędzy kredytobiorcą a bankiem; nieuczciwego warunku nie można modyfikować czy zastępować, czy to z odwołaniem do zasad ogólnych (np. art. 65 k.c.), czy przepisów szczególnych (np. art. 1 oraz art. 4 ustawy z 29 lipca 2011 r. – o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, tzw. „ustawy antyspreadowej”), należy wyłącznie odstąpić od jego stosowania, gdyż nie wiąże on już od chwili złożenia podpisów pod umową (pkt. 60, 62, 68, 69).

3. Wyrok ten stanowi kolejne wzmocnienie argumentacji kredytobiorców/pożyczkobiorców w sporach prowadzonych z bankami.

4. Ciekawe czy kolejny wyrok TSUE, wydany w polskiej sprawie, jednoznacznie odnoszący się (negatywnie) do dotychczas konstruowanej linii obrony banków spowoduje, że postępowania będą toczyć się szybciej, a część argumentacji ze strony banków zostanie zarzucona.

5. Link do komentowanego orzeczenia, klik.

Zobacz również

Kolejne PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIE w sprawie “frankowej” w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Przy niespłaconym w całości “kapitale”.

1. Choć Klient naszej Kancelarii nie spłacił jeszcze kapitału udostępnionego przez Bank w ramach kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, to

Czy sprawy “frankowe” w apelacji krakowskiej ruszą pełną parą? Sąd Apelacyjny w Krakowie daje wskazówki jak orzekać! Dobre wskazówki!

1. W jednej z naszych spraw dotyczących kredytu powiązanego z CHF przed Sądem Okręgowym w Krakowie doszło do zawieszenia postępowania.

wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57