Jak usprawnić [przyspieszyć] 
postępowania w sprawach „frankowych”?

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

Po zapoznaniu się z artykułem Patrycji Rojek o walce z zatorami frankowymi, zastanawiamy się: czy możliwe [wydaje się, że tak] oraz na ile przyspieszyłoby postępowania [wydajesię, że mocno] wprowadzenie przy uzasadnieniach wyroków przepisu na kształt art. 357 § 6 k.p.c. dotyczącego postanowień?

Sąd mógłby podzielając stanowisko powoda lub pozwanego odstępować od uzasadnienia i wskazywać co podzielił, a czego nie. Odjęłoby to pracy sędziom [mniej pisania], przyspieszyłoby postępowania [ograniczony obrót korespondencji: bez wniosku o uzasadnienie (7 dni przynajmniej), pisanie uzasadnienia (14 dni przynajmniej), doręczanie wyroku z uzasadnieniem (X dni, bo nie wiadomo kiedy wyślą)].

Kolejna kwestia: poszerzenie możliwości wydania wyroków na posiedzeniach niejawnych [zmiana art. 148(1) k.p.c.]. Dziś np. niektórzy sędziowie w SO w Krakowie próbują orzekać na niejawnych poprzez: pytają bank kogo należy wysłuchać za tę osobę prawną, pytają kredytobiorcę czy rzeczywiście chce rozprawy, jeżeli zajdą przesłanki do wydania wyroku na niejawnym i: jeżeli bank nie wskaże osoby wchodzącej w skład organu reprezentacji do wysłuchania, a kredytobiorca oświadczy, że godzi się na niejawne, to zostaje wydany wyrok. Ostatnio tak w 4 miesiące zamknęliśmy sprawę w SO w Krakowie: wpływ 13 października 2023 r., wyrok na niejawnym 15 lutego 2024 r.

Trzecia kwestia: opodatkowanie ugód. Mamy wątek różnego traktowania kredytu [jest zwolnienie] i pożyczki [nie ma zwolnienia, przez co nie zawarłem 2 ugód w ostatnim czasie], a też różne banki mają różne podejścia do poszczególnych kwestii. Jasne określenie, że ugody nie podlegają podatkowi, spowodowałoby znaczący wzrost zainteresowania porozumieniami. Dziś często kwestie podatkowe i ekonomiczne koszty z tym związane wykluczają ugodę.

Mamy nadzieję, że zespół w składzie: Damian Nartowski, Filip Irski i Ilona Śmiech coś na ten temat popełnią :).

Cały artykuł dostępny TUTAJ.

Zobacz również

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

Opinia dla prawo.pl w związku z „Dużą” uchwałą SN w sprawach „frankowych”.

Publikacja radcy prawnego Damiana Nartowskiego dotyczący sytuacji po uchwale całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów powiązanych z

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl