Czym się zajmujemy?

Jesteśmy kancelarią prawną, specjalizującą się w prawie nowych technologii, RODO, prawie spółek oraz rozwiązywaniu sporów. Nasi Klienci to m.in. przedsiębiorcy z sektora IT, e-commerce oraz branży reklamowej. Doradzamy software house’om, startupom, agencjom reklamowym oraz firmom zajmującym się wprowadzaniem na rynek innowacyjnych rozwiązań.

Pomagamy przedsiębiorcom w każdym aspekcie prowadzonej przez nich działalności, dbając o ich spokojne funkcjonowanie w zmieniającym się otoczeniu prawnym.

Uczestniczyliśmy w ponad 50 wdrożeniach RODO w firmach, w tym takich, które zatrudniają kilkuset pracowników. Przygotowywaliśmy i negocjowaliśmy umowy, które dotyczyły projektów o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.

Pomagamy także osobom dochodzącym roszczeń w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych w walutach obcych („toksyczne kredyty”) oraz innych produktów oferowanych przez podmioty rynku finansowego („polisolokaty”, obligacje korporacyjne, fundusze inwestycyjne itp.).

Nasi prawnicy reprezentowali z sukcesem Klientów w sporach z instytucjami finansowymi (m. in. bankami, ubezpieczycielami, leasingodawcami), na przykład w sprawach dotyczących umów kredytów z elementem walutowym, umów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, umów leasingu, regresu ubezpieczeniowego po wypowiedzeniu umowy kredytu.

Reprezentujemy Klientów w nietypowych procesach, na przykład w sprawach o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa.

Prawnicy Kancelarii są prelegentami na konferencjach i szkoleniach. Nasze publikacje można znaleźć m.in. w „Rzeczpospolitej” oraz serwisie Prawo.pl.

Zostaliśmy zaproszeni przez Krajową Izbę Radców Prawnych do współtworzenia „Księgi Bezpieczeństwa Komunikacji Elektronicznej w Pracy Radcy Prawnego”, która stanowi opracowanie dotyczące korzystania nowych technologii w pracy radców prawnych.

Nasze biura znajdują się w Krakowie, Kielcach i Warszawie.

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl