Damian Nartowski

Radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koordynator Sekcji Prawa Cywilnego Studenckiej Poradni Uniwersytetu Jagiellońskiego.


W marcu 2017 r. złożył egzamin radcowski, uzyskując najlepszy wynik spośród wszystkich zdających w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.


Pomaga przedsiębiorcom w każdym aspekcie prowadzonej przez nich działalności, dbając o spokojne funkcjonowanie w zmieniającym się otoczeniu prawnym. Reprezentuje z powodzeniem klientów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (np. na tle kredytów z elementem walutowym, regresu ubezpieczeniowego, umów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi), podmiotami dopuszczającymi się czynów nieuczciwej konkurencji (np. na tle „opłat półkowych”), dotyczących odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania tych podmiotów czy też sporach z zakresu prawa pracy.


Doradza przedsiębiorcom oraz konsumentom. Stara się wykorzystać każdą możliwość, stworzoną przez procedurę oraz prawo materialne właściwe w danej sprawie, żeby osiągnąć efekt satysfakcjonujący reprezentowany podmiot.


Łączy praktykę prawniczą z działalnością dydaktyczną, przygotowując studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego do wykonywania zawodów prawniczych.
Prelegent na seminariach, konferencjach oraz szkoleniach. Autor publikowanych w prasie artykułów na temat prawa cywilnego.