Halo Kraków! Sąd Okręgowy w Krakowie stwierdza nieważność umowy kredytu z CHF! Wyrok z 29.10.2021 r.

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Z delikatnym poślizgiem publikujemy informację o kolejnym wyroku wydanym przez Sąd Okręgowy w Krakowie 29 października 2021 r., I C 127/20 (Sędzia Edyta Żyła) w sprawie kredytu powiązanego z kursem waluty obcej.

2. Poślizg wynika z tego, że ostatnio mieliśmy naprawdę dużo pracy, którą niedługo się pochwalimy. I nie dotyczy ona procesów dot. umów z walutą obcą.

3. 29 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie uznał umowę kredytu indeksowanego kursem CHF, zawartą na podstawie wzoru stosowanego przez mBank SA za nieważną.

4. Sąd zwrócił uwagę na wadliwe ukształtowanie klauzul przeliczeniowych oraz aspekt obowiązku informacyjnego banku względem swojego klienta, którego bank nie zrealizował.

5. Sąd zasądził odsetki od dnia wynikającego z przedprocesowego wezwania do zapłaty. Obciążył też bank pełnymi kosztami procesu.

6. Co ciekawe w tej sprawie kredytobiorców było więcej niż 1. Pozew złożyła zaś tylko jedna osoba. Egzamin zdało przygotowane przez nas porozumienie kredytobiorców, które umożliwiło dochodzenie roszczeń przez jednego, najbardziej zainteresowanego (również w zakresie oświadczeń co do skutków nieważności umowy).

7. Kredyt został spłacony, a zasądzona kwota to różnica pomiędzy udostępnionymi w PLN środkami, a kwotami, które zostały uiszczone do banku w wykonaniu nieważnej umowy kredytu.

8. Cieszymy się, że w tej sprawie zaufała nam osoba wykonująca zawód prawniczy. Wiele to dla nas znaczy!

Zobacz również

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

Opinia dla prawo.pl w związku z „Dużą” uchwałą SN w sprawach „frankowych”.

Publikacja radcy prawnego Damiana Nartowskiego dotyczący sytuacji po uchwale całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów powiązanych z

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl