Kolejna decyzja Prezesa UOKIK w sprawie Getback. Wsparcie dla osób domagających się zwrotu zainwestowanych środków

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg
1. Na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów została 27 kwietnia 2020 r. opublikowana kolejna decyzja Prezesa UOKiK, dotycząca emisji obligacji przez spółkę GetBack S.A. 

2. Prezes UOKiK orzekł, że GetBack dopuszczał się nieuczciwych praktyk rynkowych w związku z prowadzeniem dystrybucji emitowanych przez spółkę obligacji. 

3. Najnowsza decyzja Prezesa UOKiK jest o tyle ciekawa, że zawiera opis systemu pozyskiwania klienta. Przedstawiono w omawianej decyzji jak przebiegał cały proces począwszy od nawiązania kontaktu do finalizacji transakcji.

4. Niezwykle ciekawe jest to, że z ustaleń Prezesa UOKiK wynika, iż prowadzenie dystrybucji obligacji w ramach emisji prywatnych zmierzało do obejścia przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ["ustawa o ofercie"].

5. W ówczesnym art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie wskazano, że oferta publiczna polega na udostępnieniu co najmniej 150 osobom na terytorium jednego państwa członkowskiego lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych (w tym zakresie mieszczą się obligacje) i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych.

6. Jakie to ma znaczenie?

7. Oferta publiczna wymagała realizacji szeregu obowiązków, w tym przygotowania prospektu emisyjnego oraz jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

8. Z decyzji jednoznacznie wynika, że proces dystrybucji został przygotowany tak, by z puli 149 propozycji nabycia korzystać w sytuacji "namówienia" klienta na inwestycję. Zatem: w istocie informacje o możliwości inwestycji trafiały do nieograniczonego kręgu osób (więcej niż 149 osób), zaś dopiero po podjęciu przez klienta decyzji o inwestycji dochodziło do formalizacji relacji, tj. wykorzystania propozycji nabycia.

9. Oznacza to moim zdaniem, że dokonywane zapisy na obligacji mogą zostać uznane za nieważne.

10. Przedstawione w decyzji działania GetBack, w tym przedstawione wytyczne / schematy prowadzenia rozmów i pozyskiwania klientów mają znaczenia dla ustalenia odpowiedzialności osób dystrybuujących obligacje - zarówno banków, wypłacalnych domów maklerskich czy też osób fizycznych (nawet pracowników GetBack). Może to okazać się szczególnie istotne dla obligatariuszy, którzy nabyli obligacje bezpośrednio w GetBack, bez udziału "pośredników".

11. W kontekście odpowiedzialności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego warto zwrócić uwagę na ustalenie zawarte w decyzji o tym, że zarządzający GetBack już latem 2017 r. wiedzieli o tym, że spółka jest w trudnej sytuacji finansowej i czeka ją walka o przetrwanie.

12. Uważam też, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego obciąża to, że pomimo prowadzenia emisji publicznych i prywatnych przez GetBack, świadomości skali obu emisji, nie podjęto żadnych działań nadzorczych w ramach uprawnień przysługujących temu podmiotowi.


Zdjęcie: 12019 / www.pixabay.com

Zobacz również

Akt o usługach cyfrowych – jakie zmiany dla przedsiębiorców?

W dniu 17 lutego 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej 

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej  Rozwój odnawialnych źródeł energii powoduje, że inwestorzy coraz częściej zainteresowani są nabyciem farm fotowoltaicznych. Realizowanie tego

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl