Kolejna decyzja Prezesa UOKIK w sprawie Getback. Wsparcie dla osób domagających się zwrotu zainwestowanych środków

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg
1. Na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów została 27 kwietnia 2020 r. opublikowana kolejna decyzja Prezesa UOKiK, dotycząca emisji obligacji przez spółkę GetBack S.A. 

2. Prezes UOKiK orzekł, że GetBack dopuszczał się nieuczciwych praktyk rynkowych w związku z prowadzeniem dystrybucji emitowanych przez spółkę obligacji. 

3. Najnowsza decyzja Prezesa UOKiK jest o tyle ciekawa, że zawiera opis systemu pozyskiwania klienta. Przedstawiono w omawianej decyzji jak przebiegał cały proces począwszy od nawiązania kontaktu do finalizacji transakcji.

4. Niezwykle ciekawe jest to, że z ustaleń Prezesa UOKiK wynika, iż prowadzenie dystrybucji obligacji w ramach emisji prywatnych zmierzało do obejścia przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ["ustawa o ofercie"].

5. W ówczesnym art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie wskazano, że oferta publiczna polega na udostępnieniu co najmniej 150 osobom na terytorium jednego państwa członkowskiego lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych (w tym zakresie mieszczą się obligacje) i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych.

6. Jakie to ma znaczenie?

7. Oferta publiczna wymagała realizacji szeregu obowiązków, w tym przygotowania prospektu emisyjnego oraz jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

8. Z decyzji jednoznacznie wynika, że proces dystrybucji został przygotowany tak, by z puli 149 propozycji nabycia korzystać w sytuacji "namówienia" klienta na inwestycję. Zatem: w istocie informacje o możliwości inwestycji trafiały do nieograniczonego kręgu osób (więcej niż 149 osób), zaś dopiero po podjęciu przez klienta decyzji o inwestycji dochodziło do formalizacji relacji, tj. wykorzystania propozycji nabycia.

9. Oznacza to moim zdaniem, że dokonywane zapisy na obligacji mogą zostać uznane za nieważne.

10. Przedstawione w decyzji działania GetBack, w tym przedstawione wytyczne / schematy prowadzenia rozmów i pozyskiwania klientów mają znaczenia dla ustalenia odpowiedzialności osób dystrybuujących obligacje - zarówno banków, wypłacalnych domów maklerskich czy też osób fizycznych (nawet pracowników GetBack). Może to okazać się szczególnie istotne dla obligatariuszy, którzy nabyli obligacje bezpośrednio w GetBack, bez udziału "pośredników".

11. W kontekście odpowiedzialności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego warto zwrócić uwagę na ustalenie zawarte w decyzji o tym, że zarządzający GetBack już latem 2017 r. wiedzieli o tym, że spółka jest w trudnej sytuacji finansowej i czeka ją walka o przetrwanie.

12. Uważam też, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego obciąża to, że pomimo prowadzenia emisji publicznych i prywatnych przez GetBack, świadomości skali obu emisji, nie podjęto żadnych działań nadzorczych w ramach uprawnień przysługujących temu podmiotowi.


Zdjęcie: 12019 / www.pixabay.com

Zobacz również

Jesteśmy największą kancelarią w regionie Świętokrzyskim!

Z ogromną radością informujemy, że zajęliśmy I miejsce w corocznym rankingu Rzeczpospolitej w kategorii: Największa kancelaria w regionie Świętokrzyskim! To

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl