Kolejne PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIE w sprawie „frankowej” w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Przy niespłaconym w całości „kapitale”.

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Choć Klient naszej Kancelarii nie spłacił jeszcze kapitału udostępnionego przez Bank w ramach kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, to uzyskaliśmy dla niego zabezpieczenie w sprawie o ustalenie nieważności umowy „frankowej” (oraz zasądzenia wpłaconych kwot jako nienależnego świadczenia).

2. Sąd uznał roszczenie i interes prawny naszego klienta za uprawdopodobnione.

3. Do uzyskania zabezpieczenia konieczne były 2 (a naprawdę 3) podejścia – za pierwszym razem nasz wniosek oddalono. Podobny los spotkał złożone zażalenie.

4. Ta sprawa pokazuje, że będąc przekonanym do własnego pomysłu, nie można się poddać. Trzeba przekonywać nie tylko sąd, że wniosek jest słuszny, ale też klienta, że warto próbować do skutku. W procesie cywilnym przydaje się szczęście, a sprzyja ono lepszym.

5. Pierwszym czynnikiem było wykorzystanie przejścia sędziego rozpatrującego sprawę z III Wydziału Cywilnego do XXVIII Wydziału Cywilnego. Ta zmiana dała nam do myślenia – warto.

6. Druga kwestia wiązała się z tym, że chwilowo „nie było” sędziego referenta w naszej sprawie (tego, który już raz oddalił wniosek). Tym bardziej warto spróbować.

7. Składamy ponowny wniosek. Trafia do rozpatrzenia przez SSO Piotra Bednarczyka. Jest nadzieja, że skończy się inaczej niż za pierwszym razem.

8. Mamy jednak problem – przecież za pierwszym razem prawomocnie oddalono wniosek, a okoliczności, pomimo dodatkowej spłaty środków, nie zmieniły się.

9. Rozwiązanie tego problemu znajduje się w sposobie sformułowania naszego wniosku. W pierwszej kolejności wnosimy o wstrzymanie wszelkich płatności. Jako żądanie ewentualne: domagamy się ustalenia płatności należności na określonym, wskazanym przez nas poziomie (zdecydowanie niższym niż rata żądana przez bank).

10. Sąd rozpatrując wniosek stwierdza: z uwagi na to, że za pierwszym razem (przy pierwszym wniosku) nie odniesiono się do żądania ewentualnego, można przy ponownym wniosku uwzględnić to żądanie.

11. Stąd oddalenie wniosku w zakresie żądania głównego, a uwzględnienie w zakresie żądania ewentualnego, polegającego na określeniu środków płaconych do banku na wskazanym przez nas poziomie.

12. W uzasadnieniu postanowienia uwzględniającego nasz wniosek Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał w jaki sposób powinno następować zabezpieczenie roszczenia o ustalenie w przypadku braku spłaty udostępnionego przez bank kapitału kredytu.

13. W ocenie Sądu Okręgowego w Warszawie należy w tym przypadku skorzystać z rozwiązań funkcjonujących przy kredycie konsumenckim i sankcji kredytu darmowego; niespłacona część kapitału powinna zostać podzielona przez liczbę pozostałych miesięcy obowiązywania umowy i tak wyznaczona wartość raty powinna może podlegać comiesięcznym spłatom.

14. W konsekwencji postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie należność płacona przez naszego Klienta do Banku uległa bardzo znacznemu obniżeniu.

15. Niniejsza sprawa pokazuje, że da się uzyskać zabezpieczenie roszczenia o ustalenie nieważności kredytu powiązanego z kursem waluty obcej także przy niespłaconym kapitale. Trzeba tylko odpowiednio sformułować wniosek.

16. Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie wydane w ramach I instancji, sygn. akt XXVIII C 2117/21:

17. Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie wydane w ramach II instancji, sygn. akt XXVIII Cz 407/21:

18. Tego sukcesu nie byłoby bez mec. Emilii Toporek oraz mec. Adriana Nowaka.

Zobacz również

Jesteśmy największą kancelarią w regionie Świętokrzyskim!

Z ogromną radością informujemy, że zajęliśmy I miejsce w corocznym rankingu Rzeczpospolitej w kategorii: Największa kancelaria w regionie Świętokrzyskim! To

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl