Komentarz do Komunikatu Sądu Najwyższego dotyczącego wyroków SN z 19 września 2023 r. w sprawach „frankowych”

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

Na stronie internetowej Sądu Najwyższego pojawił się komunikat [na zdjęciu, podlinkowany poniżej] dotyczący wyroków SN z 19 września 2023 r. w sprawach „frankowych”, z których wynika, że:

1) umowy „frankowe” są OK;

2) orzecznictwo TSUE nie ma znaczenia w rozstrzyganych sprawach, bowiem polskie przepisy, których stosowanie wykluczył TSUE do ratowania umów powiązanych z walutami obcymi, nie zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny lub zmienione przez ustawodawcę.

Pokuszę się o komentarz i do komunikatu, i do wymienionych w komunikacie rozstrzygnięć.

Patrzę sobie na wyrok ETS z 9 marca 1978 r., 106/77, Simmenthal II, stanowiący istotny, jeżeli nie kluczowy, element Acquis communautaire, który to dorobek musieliśmy zaakceptować przystępując do Wspólnoty. A w Simmenthal II [link poniżej] stoi tak:

„Sąd krajowy, mający w ramach swoich kompetencji za zadanie zastosować przepisy prawa wspólnotowego, zobowiązany jest zapewnić pełną skuteczność tych norm, nie stosując w razie konieczności, z mocy własnych uprawnień, wszelkich, nawet późniejszych, sprzecznych z nimi przepisów ustawodawstwa krajowego, i nie można przy tym wymagać od niego wnioskowania ani oczekiwania na zniesienie tych przepisów w drodze ustawodawczej lub w jakimkolwiek innym trybie konstytucyjnym”.

Komunikat SN: klik

Simmenthal II: klik

Autor: Damian Nartowski (klik)

Zobacz również

Damian Nartowski otrzymał nagrodę specjalną w konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2023!

Damian Nartowski otrzymał NAGRODĘ SPECJALNĄ w konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2023! To ogromne wyróżnienie potwierdza nie tylko

Uchwała Sądu Najwyższego 19 października 2023 r. Komentarz Damiana Nartowskiego.

W ocenie Sądu Najwyższego [uchwała z dziś, 19 października 2023 r., III CZP 12/23] w sprawie przeciwko bankowi o ustalenie

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl