Konferencja aktualne kierunki zmian kodeksu postępowania cywilnego


Damian Nartowski 5 kwietnia 2019 r. wystąpi na ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim przez Koło Naukowe Postępowania Cywilnego TBSP UJ.

Referat będzie dotyczyć szykowanej, dużej, nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z perspektywy konsumenta. Tytuł wystąpienia: “Konsument a prawo procesowe. Uwagi w związku z projektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego”.

Damian Nartowski poruszy temat wznowienia postępowania cywilnego wskutek orzeczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Problem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako podstawy wznowienia postępowania cywilnego w sposób ścisły wiąże się z naszą specjalizacją – sporami z bankami na tle kredytów z elementem CHF.

Zagadnienie to ma niebagatelne znaczenie dla wielu osób, które dotychczas poniosły porażkę w sporach z bankami w związku z oczekiwanym orzeczeniem Trybunału w “polskiej” sprawie C-260/18, Dziubak.