Krakowski Sąd Okręgowy uznaje umowę kredytu za nieważną!

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg
  1. Tym razem Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że umowa dotycząca kredytu denominowanego zawartego w 2008 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. (dzisiejszy Raiffeisen Bank International AG) jest nieważna.
  2. Sąd zasądził na rzecz naszego klienta zwrot dokonanych przez klienta wpłat. Wpłaty, których dokonywał nasz klient mają być zwrócone w CHF – w walucie, w której nasz klient spłacał raty. Ponadto Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania banku – tzn. bank ma prawo powoływać się na to, że zapłaci zasądzoną na rzecz naszego Klienta kwotę, gdy ten zwróci do banku to, co bank wypłacił w złotówkach.
  3. Sąd (naszym zdaniem nietrafnie) zasądził dla naszego klienta odsetki od daty pouczenia go na rozprawie o konsekwencjach nieważności umowy i akceptacji – wobec pouczenia sądu – tych skutków.
  4. Po uprawomocnieniu się wyroku nasz klient będzie zwolniony z obowiązku dalszych spłat, nastąpi wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej dla nieruchomości, a korzyść finansowa wynosić będzie ponad 600.000 złotych.

Zobacz również

Akt o usługach cyfrowych – jakie zmiany dla przedsiębiorców?

W dniu 17 lutego 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej 

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej  Rozwój odnawialnych źródeł energii powoduje, że inwestorzy coraz częściej zainteresowani są nabyciem farm fotowoltaicznych. Realizowanie tego

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl