Nadzieja dla obligatariuszy spółki GetBack. Skarb Państwa może odpowiadać za utracone przez nich środki. Komentarz dla serwisu Prawo.pl

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Zapraszamy do zapoznania się z naszą opinią dla serwisu Prawo.pl, dotyczącą odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody poniesione przez obligatariuszy GetBack – wystarczy kliknąć tu.

2. Skonstruowanie roszczenia przeciwko Skarbowi Państwa to szansa dla osób, które zainwestowały środki w obligacje bez udziału pośredników w postaci banków czy domów maklerskich (nabyły obligacje bezpośrednio od emitenta – GetBack). Dotychczas wydawało się, że ich prawa są mocno ograniczone i powinni zdać się na łaskę i niełaskę przyspieszonego postępowania układowego. 

3. W Kancelarii pracowaliśmy nad pozwem, który umożliwiałby pociągnięcie do odpowiedzialności Skarb Państwa z uwagi na brak terminowego wdrożenia dyrektyw unijnych, zmierzających do wzmocnienia ochrony inwestora na rynku usług finansowych. W tym zakresie zaniechanie legislacyjne kreuje obowiązek naprawienia przez władze szkód poniesionych przez obywateli.

4. Nieterminowa implementacja prawa unijnego dotyczyła jednak tylko części osób, które nabyły obligacje po 3 stycznia 2018 r. Co z pozostałymi obligatariuszami, którzy zaangażowali się „w bezpieczną i opłacalną inwestycję” wcześniej? 

5. W tym zakresie rozważaliśmy odpowiedzialność poszczególnych podmiotów, w tym chociażby Komisji Nadzoru Finansowego (a w istocie Skarbu Państwa – Komisji Nadzoru Finansowego). Dodatkowy materiał, wspierający obligatariuszy, przedstawiła Najwyższa Izba Kontroli. Ustalenia raportu NIK, z którymi można zapoznać się tu, nie tylko systematyzują wiedzę na temat zachodzących nieprawidłowości, ale także pozwalają skorzystać z tego materiału jako dowodu w sprawie sądowej.

6. Odpowiedzialność Skarbu Państwa staje się również realną drogą dochodzenia roszczeń w przypadku niewypłacalności innych podmiotów – dystrybutorów obligacji, wobec których aktualnie prowadzone są postępowania sądowe (np. wobec Idea Banku). 

7. W naszej argumentacji domagamy się zwrotu całości zainwestowanych i utraconych środków. Przyspieszone postępowanie układowe, warunki układu, nie stoją temu na przeszkodzie. Nie mamy tu do czynienia ze szkodą przyszłą – jest ona jak najbardziej realna, istniejąca już obecnie.

8. Na przeszkodzie dochodzeniu roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa nie stoi prowadzenie sporu z dystrybutorem obligacji (bankiem, domem maklerskim). Podmioty te są wspólnie zobowiązane do naprawienia szkody, przy czym ich odpowiedzialność wynika z odmiennych podstaw prawnych.

9. Pozew indywidualny czy zbiorowy? Naszym zdaniem indywidualny. Daje szansę, przy obecnym kształcie procedury dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym, zdecydowanie szybszego zakończenia postępowania. Dotychczasowe doświadczenia postępowań z pozwów zbiorowych pokazują, że jest to procedura niezwykle czasochłonna. Uzyskanie rozstrzygnięcia, przy sprawnej obronie przeciwnika, może zostać odsunięte w czasie o wiele lat. Do postępowania zbiorowego zniechęca już chociażby długość oczekiwania na pierwszą merytoryczną rozprawę. Aspektów formalnych, koniecznych do przebrnięcia zanim ona nastąpi, jest zbyt wiele.

10. Plus postępowania grupowego stanowi niższa wartość kosztów do poniesienia przez obligatariusza. Staje on przed niewątpliwie trudną decyzją: tańszy proces, jednakże z możliwym bardzo odległym odwleczeniem w czasie rozstrzygnięcia albo szybsze rozstrzygnięcie przy konieczności poniesienia wyższych kosztów. 

11. Warto rozważyć skierowanie roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa. Nie ofiarujemy Niderlandów – przedstawiamy możliwość odzyskania całości środków utraconych przez obligatariuszy, choć na pewno nie będzie to „prosta sprawa”. Lubimy jednak wyzwania!

Zdjęcie: Pexels / www.pixabay.com

Zobacz również

Jesteśmy największą kancelarią w regionie Świętokrzyskim!

Z ogromną radością informujemy, że zajęliśmy I miejsce w corocznym rankingu Rzeczpospolitej w kategorii: Największa kancelaria w regionie Świętokrzyskim! To

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl