Prawomocna wygrana z BNP Paribas Bank Polska – umowa dawnego Fortis Bank.

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Jedna z trudniejszych spraw CHF, które prowadziliśmy.

2. Fortis Bank stosował różne wzory umów.

3. Sprawa, w której uzyskaliśmy prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu i nakazujący bankowi zwrot środków dotyczyła wzorca, w którym pojawiała się tylko kwota w CHF (bez postanowień o wypłacie w PLN) oraz możliwość spłaty od początku umowy w CHF.

4. Kwestionowany przez nas kontrakt nie zawierał postanowień znanych z umów Fortis Banku: „nie więcej niż X PLN”.

5. Postanowienia przeliczeniowe znajdowały się w regulaminie. Przewidywały one możliwość wypłaty kredytu w CHF. Bank argumentował, że skoro była możliwość wypłaty kredytu w CHF, to z umową nie ma żadnego problemu.

6. Sąd pierwszej instancji (III C 992/19) uznał umowę za nieważną oraz oddalił powództwo o zapłatę. Uznał (mimo teorii dwóch kondykcji), że powodom nie przysługuje roszczenie o zapłatę, bo uwzględnienie tego żądania było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

7. Na skutek apelacji obu stron Sąd Apelacyjny w Warszawie:

7.1. potwierdził, że umowa jest nieważna (oddalił apelację banku);

7.2. zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot nienależnie spełnionych przez nich środków (w wykonaniu nieważnej umowy kredytu);

7.3. zasądził koszty postępowania za obie instancje, łącznie niespełna 20.000 zł;

7.4. zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od 13 października 2021 r. (dnia następującego po rozprawie); sąd „obciął” odsetki za ok. 1,5 roku (od chwili złożenia reklamacji i wezwania do zapłaty) – w tym zakresie rozważymy skargę kasacyjną.

8. Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, w ślad za naszym stanowiskiem, że bank nie może przedstawiać kontrahentowi dwóch wariantów: wypłata w CHF lub wypłata w PLN po przeliczeniu z tabel kursów i bronić wadliwej wypłaty w PLN możliwością. Jeżeli bank oferuje dwa rozwiązania, to każde z nich musi być prawidłowe. Nie można przedstawiać w ramach alternatyw rozwiązania nieprawidłowego i prawidłowego.

9. Bardzo duża korzyść dla naszych klientów. Bardzo.

10. Była to trudna umowa, trudna sprawa. Cieszę się, że udało się wygrać.

11. Zasądzoną kwotę udało się uzyskać od Banku dopiero po interwencji komornika.

Zobacz również

Jesteśmy największą kancelarią w regionie Świętokrzyskim!

Z ogromną radością informujemy, że zajęliśmy I miejsce w corocznym rankingu Rzeczpospolitej w kategorii: Największa kancelaria w regionie Świętokrzyskim! To

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl