P R A W O M O C N A wygrana z mBankiem!

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

Umowa kredytu z 2006 r. pozbawiona CHF w całości oraz o stałym oprocentowaniu.

1. Sąd Okręgowy w Warszawie 22 listopada 2021 r. (SSO Dorota Bassa, V Ca 139/20) oddalił apelację (odwołanie) mBanku SA od wyroku, w którym kredytobiorcy uzyskali:

1) „odfrankowienie” – czyli wyeliminowanie z umowy wszystkich przeliczeń odnoszących się do kursu franka szwajcarskiego; oznacza to, że umowa nie zawiera jakiegokolwiek odniesienia do waluty obcej;

2) stałe oprocentowanie na poziomie niespełna 2,5% – czyli wyeliminowanie klauzuli uprawniającej mBank do dokonywania zmian oprocentowania z uwagi na jej blankietowy charakter;

3) zwrot nienależnie uiszczonych środków – w zawyżonych wysokościach z uwagi na to, że Bank pobierał raty przy uwzględnieniu przeliczeń na i z CHF oraz dowolnie dokonywanych zmianach oprocentowania.

2. Wyrok w pierwszej instancji zapadł 2 październik 2019 r. przed Sądem Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie w sprawie o sygn. VI C 3007/16. Możecie przeczytać o nim tu: https://wnlegal.pl/…/wygrana-przed-tsue-warszawski-sad…/

3. Spór dotyczył wzorca stosowanego przez mBank w 2006 r., na podstawie którego zawiera były umowy kredytów indeksowanych do waluty obcej.

4. Ten wzorzec oprócz standardowych, wadliwych postanowień dotyczących indeksacji zawierał również wadliwie określoną klauzulę dotyczącą zmiennego oprocentowania.

5. Sądy obu instancji obciążyły mBank pełnymi kosztami postępowania. Bank ma zapłacić również odsetki ustawowe za opóźnienie za czas trwania procesu (naliczane od doręczenia pozwu – 11 lutego 2017 r. oraz od doręczenie rozszerzenia powództwa – 11 kwietnia 2019 r.).

6. Kolejny krok to uzyskanie zaktualizowanego harmonogramu oraz zwrot nienależnie uiszczonych pieniędzy za okres nieobjęty żądaniem pozwu.

7. Orła na poniższym zdjęciu zanonimizował Portal Informacyjny Sądów Apelacji Warszawskiej.

Zobacz również

Akt o usługach cyfrowych – jakie zmiany dla przedsiębiorców?

W dniu 17 lutego 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej 

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej  Rozwój odnawialnych źródeł energii powoduje, że inwestorzy coraz częściej zainteresowani są nabyciem farm fotowoltaicznych. Realizowanie tego

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl