Prawomocna wygrana z mBankiem!

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Sąd Apelacyjny w Warszawie [SSA Przemysław Feliga] dziś, 15 grudnia 2023 r., I ACa 218/23, prawomocnie stwierdził nieważność umowy kredytu powiązanej z kursem CHF [oddalając apelację mBanku]. Jednocześnie „skorygował” wyrok pierwszej instancji, zasadzając odsetki za opóźnienie od żądanej przez naszego klienta kwoty począwszy od października 2019 r.

2. Sąd Okręgowy w Warszawie [SSO Piotr Bednarczyk] w pierwszej instancji, uznał umowę za nieważną. Zasadzając żądaną przez naszego klienta kwotę nienależnie spełnionych środków [w ramach spłat na podstawie nieważnej umowy kredytu CHF], przyznał odsetki od daty rozprawy, na której przesłuchano naszego klienta, co nastąpiło w maju 2022 r. [pozew złożony w sierpniu 2019 r.].

3. W tej sprawie złożone zostały 2 apelacje: nasza, w której domagaliśmy się odsetek ustawowych za okres od zaczęcia sprawy w 2019 r. oraz banku, który kwestionował cały wyrok I instancji.

4. Sąd Apelacyjny uwzględnił naszą apelację, uznając, że odsetki ustawowe za opóźnienie należą się naszemu klientowi od daty doręczenia pozwu mBankowi, co nastąpiło w październiku 2019 r. W ustnych motywach Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że w pozwie jasno w zakresie podstawy faktycznej, jak i prawnej odwołaliśmy się do kwestii nieważności umowy i jej konsekwencji. Nie sposób zatem ograniczać prawa do odsetek ustawowych za opóźnienie.

5. Sąd Apelacyjny w Warszawie pominął zarzut zatrzymania zgłoszony przez mBank w postępowaniu apelacyjnym.

6. Oddalenie apelacji mBanku, to dla naszego klienta korzyść rzędu 300.000 PLN.

7. Uwzględnienie naszej apelacji co do odsetek ustawowych za opóźnienie to dla naszego klienta dodatkowa korzyść rzędu 50.000 PLN.

Zobacz również

Akt o usługach cyfrowych – jakie zmiany dla przedsiębiorców?

W dniu 17 lutego 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej 

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej  Rozwój odnawialnych źródeł energii powoduje, że inwestorzy coraz częściej zainteresowani są nabyciem farm fotowoltaicznych. Realizowanie tego

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl