Prawomocne usunięcie (wyrok) CHF z umowy. Pieniądze odzyskane, nowy harmonogram wydany. Pełne „odfrankowienie”!

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Nasz Klient odzyskał od Getin Noble Bank S.A. nienależnie uiszczone środki – zarówno za okres objęty pozwem, jak i pozostały czas (nadpłaty, których w pozwie nie ujęliśmy). Otrzymaliśmy także dla naszego Klienta nowy harmonogram, który odzwierciedla wyroki sądów obu instancji: w umowie nie ma śladu przeliczeń na CHF.

2. Po uprawomocnieniu się wyroku bank zapłacił kwotę objętą żądaniem pozwu (zasądzoną przez sąd wraz z odsetkami i kosztami postępowania).

3. Po upływie terminu do złożenia skargi kasacyjnej (2 miesiące od doręczenia wyroku sądu drugiej instancji z uzasadnieniem) i po naszym wezwaniu Getin Noble Bank S.A., który przegrał sprawę:
1) zwrócił środki za okres nieobjęty żądaniem pozwu oraz
2) wydał nowy harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający to, że z umowy usuwamy w całości element walutowy (przeliczenia po kursie kupna i sprzedaży).

4. Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II C 216/17 zapadł 16 października 2020 r. Opisywaliśmy go tu (klik).

5. Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie o sygn. akt III Ca 1976/20 oddalił 7 kwietnia 2021 r. apelacje Banku, który uważał, że umową kredytu stosowaną przez Getin Noble Bank S.A. jest wszystko OK oraz naszą, która zmierzała do tego, żeby uznać umowę kredytu za nieważną.

6. Sąd Okręgowy w Łodzi ocenił, że umowa kredytu po wyeliminowaniu z niej mechanizmu walutowego może dalej istnieć. Strony powinny się rozliczyć z uwzględnieniem nominalnej, wypłaconej kwoty w PLN oraz oprocentowania wynikającego z niewadliwych postanowień umowy. Jeżeli istnieje nadpłata – Bank powinien ją zwrócić.

7. Poniżej potwierdzenie zapłaty przez Bank – kwota obejmuje zasądzone środki (ponad 73.000 zł należności głównej oraz odsetki ustawowe za opóźnienie i koszty procesu):

8. Poniżej informacja z Banku o zapłacie środków nieobjętych żądaniem pozwu (nie rozszerzaliśmy o nie żądania pozwu, żeby sprawa mogła w I instancji toczyć się w sądzie rejonowym) oraz o wydaniu nowego harmonogramu, uwzględniającego usunięcie całej indeksacji z umowy kredytu:

Zobacz również

Akt o usługach cyfrowych – jakie zmiany dla przedsiębiorców?

W dniu 17 lutego 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej 

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej  Rozwój odnawialnych źródeł energii powoduje, że inwestorzy coraz częściej zainteresowani są nabyciem farm fotowoltaicznych. Realizowanie tego

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl