Sąd Apelacyjny w Krakowie prawomocnie uznaje umowę kredytu indeksowanego kursem CHF za nieważną!

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Dziś, 20 stycznia 2023 r., Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał umowę kredytu indeksowanego kursem waluty obcej za nieważną. Sprawa przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie toczyła się do sygnatury I ACa 563/21.

2. W pierwszej instancji wygraliśmy 18 lutego 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Kielcach, I C 542/20. Było to prawdopodobnie pierwsze orzeczenie kieleckiego sądu uznające umowę kredytu za wadliwą w całości. Pracowaliśmy na umowie z 2008 r. wg wzorca dawnego Polbanku (obecnie Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu).

3. Na początku 2020 r. zdecydowaliśmy się kierować pozwy do mniejszych ośrodków, w tym do sądów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania kredytobiorców. Chodziło o to, by zyskać możliwość szybszego rozpatrzenia sprawy.

4. Nieważność umowy oznacza, że w pełni został wyeliminowany z relacji pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą element walutowy – powiązanie z frankiem szwajcarskim. Oznacza to dla naszych klientów korzyść rzędu kilkuset tysięcy złotych. Kwota salda zadłużenia w CHF, która pokazywała się w bankowości elektronicznej znika.

5. Sąd Apelacyjny w Krakowie uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank. Oznacza to, że dojdzie do rozliczenia naszych klientów z bankiem – porównamy ile spłacili z tym, ile bank im udostępnił środków. Tylko tyle.

6. W zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie Sąd Apelacyjny w Krakowie przyjął, że stają się one należne od otrzymania przez konsumenta pouczenia o tym, że umowa może zostać uznana za nieważną oraz złożenia przez konsumenta oświadczenia w tym zakresie.

7. Uważamy, że wyrok w zakresie pkt. 5 i pkt. 6 powyżej jest nieprawidłowy, przy czym nie ma to wpływu na realizację głównego założenia – uznania umowy za nieważną. To duży sukces naszych Klientów i nasz!

8. Mamy prawomocną nieważność umowy kredytu w Kielcach!

Zobacz również

Składka zdrowotna obciążająca komplementariusza – pozytywna interpretacja!

Informujemy, że uzyskaliśmy pozytywną dla naszego Klienta interpretację indywidulaną dotyczącą odprowadzania obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne przez wspólników spółki komandytowej. 

WIRON zastąpi WIBOR! Komentarz dla Business Insider

Narodowa Grupa Robocza ogłosiła, że od stycznia 2025 roku WIBOR zastąpi wskaźnik WIRON. Nadchodzące zmiany mogą wprowadzić duży zamęt w

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl