Sąd Apelacyjny w Krakowie prawomocnie uznaje umowę kredytu indeksowanego kursem CHF za nieważną!

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Dziś, 20 stycznia 2023 r., Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał umowę kredytu indeksowanego kursem waluty obcej za nieważną. Sprawa przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie toczyła się do sygnatury I ACa 563/21.

2. W pierwszej instancji wygraliśmy 18 lutego 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Kielcach, I C 542/20. Było to prawdopodobnie pierwsze orzeczenie kieleckiego sądu uznające umowę kredytu za wadliwą w całości. Pracowaliśmy na umowie z 2008 r. wg wzorca dawnego Polbanku (obecnie Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu).

3. Na początku 2020 r. zdecydowaliśmy się kierować pozwy do mniejszych ośrodków, w tym do sądów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania kredytobiorców. Chodziło o to, by zyskać możliwość szybszego rozpatrzenia sprawy.

4. Nieważność umowy oznacza, że w pełni został wyeliminowany z relacji pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą element walutowy – powiązanie z frankiem szwajcarskim. Oznacza to dla naszych klientów korzyść rzędu kilkuset tysięcy złotych. Kwota salda zadłużenia w CHF, która pokazywała się w bankowości elektronicznej znika.

5. Sąd Apelacyjny w Krakowie uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank. Oznacza to, że dojdzie do rozliczenia naszych klientów z bankiem – porównamy ile spłacili z tym, ile bank im udostępnił środków. Tylko tyle.

6. W zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie Sąd Apelacyjny w Krakowie przyjął, że stają się one należne od otrzymania przez konsumenta pouczenia o tym, że umowa może zostać uznana za nieważną oraz złożenia przez konsumenta oświadczenia w tym zakresie.

7. Uważamy, że wyrok w zakresie pkt. 5 i pkt. 6 powyżej jest nieprawidłowy, przy czym nie ma to wpływu na realizację głównego założenia – uznania umowy za nieważną. To duży sukces naszych Klientów i nasz!

8. Mamy prawomocną nieważność umowy kredytu w Kielcach!

Zobacz również

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

Opinia dla prawo.pl w związku z „Dużą” uchwałą SN w sprawach „frankowych”.

Publikacja radcy prawnego Damiana Nartowskiego dotyczący sytuacji po uchwale całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów powiązanych z

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl