Sąd Apelacyjny w Krakowie udziela zabezpieczenia w sprawie CHF!

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

Płatność rat wstrzymana do zakończenia procesu o ustalenie nieważności umowy kredytu CHF. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 27 kwietnia 2022 r., I ACa 304/22.

1. Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF została uznana przez Sąd Okręgowy w Kielcach za nieważną w grudniu 2021 r.

2. Akta sprawy trafiły wraz z apelacjami do Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

3. Dotychczas nie znałem żadnego rozstrzygnięcia tego sądu w przedmiocie zabezpieczenia w sprawie CHF.

4. Miałem za to częściowo negatywne doświadczenia związane z orzecznictwem w przedmiocie zabezpieczenia przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Nawet jeżeli za pierwszym razem uzyskiwałem zabezpieczenie, to po zażaleniu banku następowała zmiana korzystnego rozstrzygnięcia. Miałem też wiele wniosków i zażaleń oddalonych. Powstało błędne koło, które wynikało z przepisów proceduralnych: wniosek o udzielenie zabezpieczenia rozpoznawał Sąd Okręgowy w Krakowie i zażalenie… też rozpoznawał Sąd Okręgowy w Krakowie.

5. Skoro moje zażalenie, ze względów proceduralnych, nie mogło trafić do Sądu Apelacyjnego w Krakowie postanowiłem spróbować bezpośrednio złożyć tam wniosek. Uznałem, że spróbuję, a jak się uda, to korzystne postanowienie będę pokazywać w każdej sprawie w Krakowie.

6. Złożyliśmy wniosek (dziękuję za wsparcie mec. Emilii Toporek) i czekaliśmy. Uprawdopodobniliśmy interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zrobiliśmy to w prosty sposób: interes prawny istnieje, bo brak zabezpieczenia oznacza dalsze wykonywanie umowy, a przez to ryzyko jej wykonania w całości, co z kolei doprowadzi do bezzasadności żądania stwierdzenia jej nieważności. Może trochę skomplikowane, ale ważne, że skuteczne.

7. To postanowienie ma szczególne znaczenie. Sprawy w apelacji krakowskiej są prowadzone coraz dłużej. Coraz dłużej oczekuje się na prawomocne rozstrzygnięcie.

8. Dzięki temu postanowieniu jest szansa, że negatywne konsekwencje wydłużającego się czasu oczekiwania na prawomocne rozstrzygnięcie w sprawie CHF w apelacji krakowskiej oraz dotychczasowych rozstrzygnięć w przedmiocie zabezpieczenia Sądu Okręgowego w Krakowie zostaną zniwelowane.

9. Postanowienie jest prawomocne. Nie może zostać zaskarżone i zmienione. To kolejny plus spróbowania bezpośrednio w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

Zobacz również

Jesteśmy największą kancelarią w regionie Świętokrzyskim!

Z ogromną radością informujemy, że zajęliśmy I miejsce w corocznym rankingu Rzeczpospolitej w kategorii: Największa kancelaria w regionie Świętokrzyskim! To

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl