Sąd Okręgowy w Krakowie stwierdza nieważność umowy kredytu z „CHF”. Wyrok z 18.11.2021 r.

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. 18 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny (SSO Piotr Pilarczyk), I C 748/20, uznał umowę kredytu powiązanego z kursem CHF za nieważną. Wyeliminował ją z obrotu prawnego. Sprawa dotyczyła umowy z końca 2008 r. zawartej na podstawie wzoru stosowanego przez Nordea Bank Polska SA – pozwanym był bank PKO BP, który „nabył” kredyty udzielone przez Nordea.

2. Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił w całości wytoczone powództwo – zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie środki objęte żądaniem pozwu. Zastosował w tym zakresie teorię dwóch kondykcji: kredytobiorco, jeżeli płaciłeś raty kredytu na podstawie nieważnej umowy, należy się Tobie ich zwrot.

3. Co istotne Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że w tej sprawie nie trzeba przesłuchiwać świadków oraz stron (kredytobiorców) – takie dowody, wnioskowane przez bank, są zbędne. Sądowi do wydania rozstrzygnięcia wystarczyły dokumenty zgromadzone w aktach sprawy. Takie podejście (organizacja postępowania) niewątpliwie przyspieszyła postępowanie.

4. Sąd Okręgowy w Krakowie w ustnych motywach orzeczenia stwierdził, że umowa, która przyznaje prawo jednej z jej stron do kształtowania świadczenia własnego czy też świadczenia kontrahenta musi zostać uznana za wadliwą. Wadliwą tak istotnie, że prowadzi to do jej nieważności, bez konieczności odnoszenia się do szczegółowych kwestii związanych z abuzywnością poszczególnych postanowień.

5. W sprawie nie były podnoszone zarzuty zatrzymania czy potrącenia ze strony banku.

6. Ta sprawa pokazuje też jak istotna jest współpraca pomiędzy pełnomocnikiem a kredytobiorcą i „wywiad” przeprowadzony przez pełnomocnika przed złożeniem pozwu. Z uwagi na to, że klient nosił się z zamiarem zbycia nieruchomości i spłaty kredytu nie wytaczaliśmy powództwa o ustalenie – ograniczyliśmy się do zapłaty. Choć przed procesem były to tylko luźne zamiary, to w toku procesu się one zmaterializowały. Gdybyśmy pozwali o ustalenie, to w zakresie tego roszczenia byśmy przegrali.

7. Sąd uwzględnił żądanie zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wskazanej w wezwaniu do zapłaty złożonym przed wszczęciem procesu. Podzielił w tym zakresie naszą argumentacją, którą wspieraliśmy choćby odwołaniem do orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących zadośćuczynienia.

8. Bank został zobowiązany do pokrycia kosztów procesu. Wrócą one, w przypadku prawomocnego zakończenia sporu, do naszych klientów.

Zobacz również

Jesteśmy największą kancelarią w regionie Świętokrzyskim!

Z ogromną radością informujemy, że zajęliśmy I miejsce w corocznym rankingu Rzeczpospolitej w kategorii: Największa kancelaria w regionie Świętokrzyskim! To

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl