Sąd Okręgowy w Krakowie. Zabezpieczenie – kolejne. kredytobiorcy „z CHF” nie muszą płacić rat do zakończenia sporu z bankiem.

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. W Sądzie Okręgowym w Krakowie mamy drugie zabezpieczenie roszczenia kredytobiorcy o ustalenie nieważności umowy w sprawie #CHF. Sprawa dotyczy kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego i umowy zawartej w (wzorca pochodzącego z) 2008 r.

2. Zabezpieczenie (post. Sądu Okręgowego w Krakowie z 7 września 2020 r., I C 2017/20) żądania „frankowiczów” polega na:

1) wstrzymaniu obowiązku dokonywania spłat wszelkich należności wynikających ze spornej umowy kredytu;

2) zakazaniu bankowi składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

3. Oznacza to, że nasi Klienci, do czasu prawomocnego zakończenia sporu, nie muszą uiszczać na rzecz kredytodawcy, mBank S.A., żadnych należności związanych z umową (wynikających z umowy).

4. Próbowaliśmy przekonać sąd do zagrożenia bankowi zapłatą określonej sumy pieniężnej na wypadek złamania zakazu z zabezpieczenia, jednak nie udało się (pkt 2 postanowienia). Nie oznacza to, że nie będziemy próbować dalej.

5. Statystyka w Sądzie Okręgowym w Krakowie jest interesująca. Wiem o 6 wnioskach rozstrzygniętych przez 6 różnych sędziów. Z tego 3 wnioski (2 przygotowane przez WN Legal) zostały uwzględnione, a 3 oddalone (2 przygotowane przez WN Legal).

6. W zakresie naszych wniosków: jeden został oddalony bo sąd uznał, że nie mamy interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, choć przyznał, że uprawdopodobniliśmy roszczenie o ustalenie nieważności umowy; co do drugiego wciąż czekamy na pisemne motywy. 

7. W pisaniu wniosków, zażaleń i odpowiedzi na zażalenia krytycznymi acz cennymi komentarzami i uwagami Wspólników Zarządzających wspiera mec. Adrian Nowak.

Zobacz również

Jesteśmy największą kancelarią w regionie Świętokrzyskim!

Z ogromną radością informujemy, że zajęliśmy I miejsce w corocznym rankingu Rzeczpospolitej w kategorii: Największa kancelaria w regionie Świętokrzyskim! To

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl