Sąd Najwyższy decyduje w sprawie kredytów „frankowych”

user_15 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2023/10/Posty-WN-Legal-2.png

Jest „duża” uchwała Sądu Najwyższego w sprawie „frankowej” III CZP 25/22. 6 zdań odrębnych, najwięcej do pkt. 2 uchwały (o upadku umowy).

Z perspektywy kredytobiorców-konsumentów, uchwała jest bardzo dobra. Warto było czekać. Długo, ale warto. Okaże się przydatna.

  1. Nie można zastępować wadliwych postanowień w umowach (ani przepisem, ani zwyczajem, ani niczym innym).
  2. Wadliwość klauzuli przeliczeniowej prowadzi do upadku całej umowy.
  3. Rozliczenia stron wg teorii dwóch kondykcji – dwa niezależne roszczenia stron z tytułu nienależnego świadczenia, których każda ze stron może odrębnie dochodzić. Jeżeli któraś ze stron chce dokonać rozliczenia tych roszczeń, powinna zastosować potrącenie.
  4. Przedawnienie roszczenia banku o zwrot udostępnionego kapitału startuje od momentu, w którym doszło do zakwestionowania przez konsumenta postanowień tkwiących w umowie.
  5. Nie ma podstaw do żadnego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, zarówno ze strony banku, jak i ze strony kredytobiorcy. Przypadają odsetki ustawowe za opóźnienie dopiero od momentu, w którym dana strona popadła w opóźnienie w spełnieniu świadczenia.

Uchwała wiele uprości, ale nie doprowadzi do tego, że postępowania staną się szybsze, choć może jak wyeliminujemy dowody „na alibi” to się staną? :).

Natomiast uchwała (może) skróci pozwy! 😉

A może nie skróci? Jak trafię na sędziego, który nie będzie respektować III CZP 25/22? 😉

Link do komunikatu o uchwale i treści uchwały TUTAJ.

Zobacz również

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

Opinia dla prawo.pl w związku z „Dużą” uchwałą SN w sprawach „frankowych”.

Publikacja radcy prawnego Damiana Nartowskiego dotyczący sytuacji po uchwale całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów powiązanych z

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl