Sąd prawomocnie wstrzymuje spłatę kredytu CHF na czas trwania procesu!

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Do dwóch, a właściwie do czterech razy sztuka. Dlaczego? O tym poniżej.

2. Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił osobie, którą reprezentujemy w sporze z Getin Noble Bankiem SA zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem CHF. Zabezpieczenie polega na wstrzymaniu obowiązku dokonywania jakichkolwiek płatności związanych z kredytem do czasu prawomocnego zakończenia procesu.

3. Postanowienie zostało wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny 6 grudnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt XXV Cz 332/21 na skutek zażalenia złożonego przez nas w imieniu Klienta. Uzyskane rozstrzygnięcie oznacza, że nasz Klient nie musi do końca procesu spłacać kredytu (jakiejkolwiek należności naliczanej na podstawie kontraktu), a Bank nie może wypowiedzieć umowy (którą notabene uważamy za nieważną) oraz podejmować jakichkolwiek czynności windykacyjnych.

4. Ta sprawa zasługuje na szczególną uwagę z kilku względów.

5. Istotne, że prawomocne zabezpieczenie uzyskaliśmy w innym wydziale Sądu Okręgowego w Warszawie niż tym, który dedykowanym pozostaje od 1 kwietnia 2021 r. sprawom frankowym (czyli w innym niż XXVIII Cywilny).

6. Za pierwszym razem, jeszcze w 2020 r., nam się nie udało – ówczesne wniosek o zabezpieczenie, a następnie zażalenie zostały oddalone. Sędzią sprawozdawcą przy rozstrzyganiu zażalenia był Pan Sędzia Paweł Duda. Tej kwestii poświęcimy jeszcze słowo w dalszej części.

7. Przygnębiony nieudaną próbą Klient zapytał co dalej. Powiedzieliśmy, że będziemy składać wnioski i zażalenia do skutku.

8. Kolejną próbę podjęliśmy po upływie kilku miesięcy. Zmotywowała nas do tego postawa sędziego prowadzącego sprawę (Pani Sędzi Edyty Bryzgalskiej), który postanowił zawiesić postępowanie do czasu uchwały SN III CZP 11/21. Nasz Klient nie może i nie chce czekać.

9. Pomimo zawieszenia postępowania (oczywiście kwestionując to zawieszenie odpowiednim środkiem zaskarżenia), zdecydowaliśmy się złożyć ponowny wniosek o zabezpieczenie.

9. Zmieniliśmy nieco uzasadnienie wniosku. Mocno wskazaliśmy na to, że przecież przy powództwie przeciwegzekucyjnym, także dotyczącym (wywodzonym z) nieważności umowy da się udzielić zabezpieczenia – nie budzi to wątpliwości:

10. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznając nasze zażalenie, uwzględnił je. Zmienił rozstrzygnięcie wydane przez… Sąd Okręgowy w Warszawie. Mieliśmy w tym przypadku do czynienia z zażaleniem „poziomym”, tzn. wniosek o zabezpieczenie rozpoznawał sędzia prowadzący sprawę, a zażalenie rozpatrywał jednoosobowo (z uwagi na przepisy „pandemiczne”) sędzia z tego samego wydziału, wylosowany do oceny złożonego środka zaskarżenia.

11. O tym, czy nasze kolejne zażalenie jest zasadne czy niezasadne rozstrzygał… ponownie Pan Sędzia Paweł Duda. Ten sam, który rozpoznawał nasze zażalenie na oddalenie pierwszego wniosku w 2020 r.

12. Wierzyliśmy, że tym razem będzie inaczej, że wygramy – przekonamy Sąd Okręgowy w Warszawie do naszych poglądów, słuszności naszego stanowiska.

13. Udało się!

14. Wywalczone postanowienie jest prawomocne. Oznacza, że nasz Klient nie musi spłacać rat (i jakichkolwiek innych należności), bo uprawdopodobniliśmy, że umowa jest nieważna, zaś dokonywanie dalszych spłat negatywnie oddziałuje na sytuację naszego Klienta. Bank nie może podejmować w związku z tym jakichkolwiek czynności windykacyjnych. Nasz Klient, nie płacąc rat, spokojnie czeka na rozstrzygnięcie sprawy głównej o ustalenie nieważności umowy i zapłatę.

15. Dziękujemy za zaufanie oraz wiarę w naszą argumentację i podejmowane decyzje.

16. Tego sukcesu nie byłoby bez mec. Adriana Nowaka, który świetnie spisał się pracując nad zażaleniem. Chapeau bas!

17. Postanowienie, które wywalczyliśmy, możecie zobaczyć poniżej:

Zobacz również

Jesteśmy największą kancelarią w regionie Świętokrzyskim!

Z ogromną radością informujemy, że zajęliśmy I miejsce w corocznym rankingu Rzeczpospolitej w kategorii: Największa kancelaria w regionie Świętokrzyskim! To

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl