Specjalizacje

Prawo autorskie i własność intelektualna

Dane osobowe

Prawo nowych technologii i IT

Postępowania sądowe

Prawo gospodarcze

Spory z instytucjami finansowymi

Umowy

Startupy

Branża kreatywna

wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57