Postępowania sądowe

Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań sądowych.

Reprezentujemy klientów w skomplikowanych sporach z zakresu prawa cywilnego (zwłaszcza dotyczących umów oraz czynów niedozwolonych), gospodarczego, handlowego. Zapewniamy wsparcie prawne w procesach dotyczących własności intelektualnej oraz sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją.

Reprezentujemy Klientów w nietypowych procesach, na przykład w sprawach o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań zarówno przed sądami powszechnymi każdej instancji (sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi), Sądem Najwyższym, a także wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Realizujemy prestiżowe projekty związane z prowadzeniem sporów obejmujących precedensowe rozwiązania i rozstrzygnięcia.

Przygotowujemy taktykę procesową, obejmującą precedensowe rozwiązania w ramach prowadzonych postępowań.

Staramy się wykorzystać każdą możliwość, stworzoną przez procedurę oraz prawo materialne właściwe w danym projekcie, żeby osiągnąć efekt satysfakcjonujący podmiot, któremu zapewniamy wsparcie prawne w toku procesu.

Posiadamy bogate doświadczenie w negocjowaniu i przygotowywaniu ugód zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie prowadzonego sporu. Braliśmy udział w tworzeniu skomplikowanych porozumień, kończących wieloletnie postępowania i kompleksowo rozwiązujących wielowątkowe spory.

Nad każdym postępowaniem prowadzonym przez kancelarię pracuje zespół prawników.

Przykładowe usługi, które wykonaliśmy:

 • Wygrana z Alior Bank S.A. w precedensowej sprawie związanej z odpowiedzialnością banku za proces dystrybucji wobec swojego klienta instrumentów finansowych i uzyskanie wyroku zasądzającego od banku odszkodowanie.
 • Prowadzenie postępowań przeciwko Skarbowi Państwa dotyczących odpowiedzialności za działania i zaniechania związane ze sprawowaniem władzy publicznej, w tym precedensowych sporów dotyczących odpowiedzialności za szkodę związaną z brakiem lub nieterminowanym implementowaniem przepisów prawa unijnego.
 • Prowadzenie sporów korporacyjnych pomiędzy wspólnikami spółek handlowych, w tym dotyczących możliwości dalszego istnienia spółki w określonym składzie osobowym i o wykluczenie wspólnika ze spółki.
 • Wynegocjowanie na rzecz najemcy w galerii handlowej porozumienia dotyczącego zasad funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19, korzystniejszego niż rozwiązania ustawowe wprowadzane w ramach tarcz antykryzysowych.
 • Reprezentowanie klienta w postępowaniu przed sądem administracyjnym dotyczącym oceny innowacyjności projektu i dofinansowania na kwotę 2.000.000 zł oraz uzyskanie korzystnego dla klienta orzeczenia
 • Prowadzenie sporów dotyczących robót budowlanych o łącznej wartkości kilkudziesięciu milionów złotych.
 • Przygotowanie w imieniu klientów wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich, który doprowadził do złożenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego.

Wybrane publikacje lub wypowiedzi

 • Publikacja książkowa: Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce, red. dr. hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, r.pr. dr hab. Radosław Flejszar, dr Małgorzata Malczyk

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19321-nowelizacja-kodeksu-postepowania-cywilnego-z-4-7-2019-r-w-praktyce-radoslaw-flejszar

 • Nowy standard w dowodzeniu swoich racji.

Rzeczpospolita

https://archiwum.rp.pl/artykul/1384628-Nowy-standard-w-dowodzeniu-swoich-racji.html

 • Nie warto pozbawiać się szansy na wznowienie postępowania po orzeczeniu TSUE.

Prawo.pl

https://www.prawo.pl/biznes/czy-mozna-i-warto-wniesc-skarge-o-wznowienie-sprawy-frankowiczow,419385.html?fbclid=IwAR1X8-zfqvbLffs2X_7RWdDC5K3p3dxTA4NVZj5-25joP_t_tBKlvOrKuF8

 • Skarb Państwa może zapłacić za aferę GetBack.

Prawo.pl

https://www.prawo.pl/biznes/poszkodowani-przez-getback-beda-pozywac-skarb-panstwa,497531.html

 • Firmy z czerwonych i żółtych stref mogą pozwać Skarb Państwa.

Prawo.pl

https://www.prawo.pl/biznes/firmy-poszkodowane-przez-epidemie-jak-pozwac-skarb-panstwa-o,502355.html

 • Szykują się duże zmiany w sporach budowlanych.

  Prawo.pl

https://www.prawo.pl/biznes/spory-dot-umow-na-roboty-budowlane-trafia-do-sadow-gospodarczych,308270.html

 • Konfederacja vs. Facebook.
  Prawo.pl

https://www.prawo.pl/prawo/spor-konfederacji-z-facebookiem,516619.html?fbclid=IwAR0uBL-zbPYP0U5_rzxxvOFlWgTD3sL6AknJFS4otcOKrLpGPMemW9CM4KU

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl