Prawo autorskie i własność intelektualna

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej stanowi obszar szczególnego zainteresowania prawników naszej Kancelarii. Zajmujemy się na co dzień m.in. prawem autorskim, ochroną wizerunku, własnością przemysłową i ochroną know-how.

Prawa autorskie

W szerokim zakresie wspieramy naszych Klientów w sprawach związanych z prawami autorskimi. Przygotowujemy umowy przeniesienia praw autorskich i umowy licencyjne. Doradzamy w kwestiach nabywania i zbywania praw do utworów.

Tworzymy kontrakty dotyczące m.in. stron internetowych, aplikacji, programów komputerowych, obrazów, grafik, książek, czy spotów reklamowych. Szczególną uwagę poświęcamy zawsze zabezpieczeniu praw do tego rodzaju dzieł.

Wykonujemy audyty praw własności intelektualnej. Weryfikujemy w nich m.in. czy umowy dotyczące praw autorskich, które przedsiębiorcy zawarli są prawidłowe.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o naruszenie autorskich praw majątkowych i osobistych, w tym na przykład w sprawach dotyczących korzystania z utworów bez zgody twórcy.

Wizerunek

Współpracujemy na co dzień z Klientami, dla których kwestie korzystania z wizerunku są szczególnie istotne. Doradzamy im przy zawieraniu umów dotyczących komercjalizacji i korzystania z ich wizerunku. Dbamy by zawsze mieli kontrolę nad tym, jak i przez kogo będzie on wykorzystywany.

Własność przemysłowa

Zajmujemy się również prawem własności przemysłowej, a szczególnie znakami towarowymi.

Oceniamy możliwość rejestracji przez Klientów ich nazwy czy loga jako znaku towarowego. Przygotowujemy zgłoszenia rejestracji znaków towarowych i reprezentujemy Klientów w postępowania dotyczących rejestracji w Polsce (przed Urzędem Patentowym RP) oraz w Unii Europejskiej (przed EUIPO).

Tworzymy umowy dotyczące korzystania ze znaków towarowych, wynalazków czy wzorów przemysłowych.

Przykładowe usługi, które wykonaliśmy

  • Przygotowanie szeregu umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych dla Klienta dostarczającego systemy CRM do zarządzania przedsiębiorstwem.
  • Opracowanie dla Klienta z sektora medycznego umowy dotyczącej przeniesienia autorskich praw majątkowych do innowacyjnego oprogramowania zintegrowanego ze sprzętem zamawiającego.
  • Stała obsługa firm IT oraz agencji reklamowych i marketingowych w sprawach dotyczących praw autorskich, w tym przygotowywanie i negocjowanie umów o dzieło, zlecenia, B2B, regulujących kwestie nabywania autorskich praw majątkowych lub licencji.

Wybrane publikacje lub wypowiedzi

  • RODO i prawo autorskie regulują korzystanie z wizerunku uczestników konferencji i eventów.

Prawo.pl

www.prawo.pl/biznes/korzystanie-z-wizerunku-uczestnikow-konferencji-i-eventow,500627.html

  • Jak korzystać z cudzego wizerunku, nie naruszając prawa?

PR Manager

https://www.pr-manager.pl/artykul/jak-korzystac-z-cudzego-wizerunku-nie-naruszajac-prawa

  • Kiedy publikowanie na Facebooku jest łamaniem prawa?

Dziennik Gazeta Prawna

https://serwisy.gazetaprawna.pl/prawo-autorskie/artykuly/1110328,publikowanie-na-facebooku-a-lamanie-praw-autorskich.html

  • Do licencji udzielonej na zawsze należy podejść z dużą ostrożnością.

Dziennik Gazeta Prawna

https://serwisy.gazetaprawna.pl/prawo-autorskie/artykuly/1435075,licencja-udzielona-na-zawsze.html

  • Jak można się ustrzec błędów przy zawieraniu umowy o zachowaniu poufności?

Dziennik Gazeta Prawna

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1283642,zasady-ochrony-tajemnicy-przedsiebiorstwa.html

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl