Spory z instytucjami finansowymi

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń przeciwko instytucjom finansowym.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przeciwko bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym, funduszom, domom maklerskim.

Realizujemy skomplikowane projekty związane z prowadzeniem sporów obejmujących precedensowe rozwiązania i rozstrzygnięcia w relacjach z podmiotami rynku finansowego.

Pomagamy osobom dochodzącym roszczeń w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych w walutach obcych (tzw. kredyty frankowe) oraz innych produktów oferowanych przez podmioty rynku finansowego („polisolokaty”, obligacje korporacyjne, certyfikaty inwestycyjne itp.).

Nasi prawnicy reprezentowali z sukcesem klientów w sporach z instytucjami finansowymi (m. in. bankami, ubezpieczycielami, leasingodawcami). Przykładowo możemy wskazać na sprawy dotyczące odpowiedzialności za wadliwą dystrybucję produktów inwestycyjnych oraz niewłaściwe doradztwo przy lokowaniu środków, nienależyte wykonywanie umów private banking, umów kredytów z elementem walutowym, umów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, umów leasingu, regresu ubezpieczeniowego po wypowiedzeniu umowy kredytu.

Reprezentujemy klientów w nietypowych procesach, na przykład w sprawach o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa w związku z nieterminowym wdrożeniem do krajowego porządku prawnego przepisów wspólnotowych (pakiet MIFID II), mających zapewnić większą ochronę inwestorów indywidualnych.

Przykładowe usługi, które wykonaliśmy:

 • Wygrana z Alior Bank S.A. w precedensowej sprawie związanej z odpowiedzialnością banku za proces dystrybucji wobec swojego klienta instrumentów finansowych i uzyskanie wyroku zasądzającego od banku odszkodowanie.
 • Prowadzenie postępowań przeciwko Skarbowi Państwa dotyczących odpowiedzialności za działania i zaniechania związane ze sprawowaniem władzy publicznej, w tym precedensowych sporów dotyczących odpowiedzialności za szkodę związaną z brakiem lub nieterminowanym implementowaniem przepisów prawa unijnego.
 • Prowadzenie postępowań przeciwko wiodącym bankom dotyczących odszkodowań za niewłaściwe doradztwo klientom przy lokowaniu przez nich środków w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusz, które doprowadziło do utraty pieniędzy przez klientów.
 • Przygotowanie w imieniu klientów wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich, który doprowadził do złożenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego.
 • Uzyskanie prawomocnych wyroków stwierdzających nieważność umów kredytów/pożyczek powiązanych z kursem waluty obcej wraz z otrzymaniem dokumentów umożliwiających wykreślenie hipoteki zabezpieczającej kredytu z księgi wieczystej.
 • Uzyskanie prawomocnych wyroków uznających umowy kredytów/pożyczek powiązane z kursem waluty obcej za pozbawione elementu walutowego wraz z otrzymaniem nowych harmonogramów spłat.
 • Uzyskanie prawomocnych postanowień o zabezpieczeniach w sporach z różnymi bankami poprzez wstrzymanie płatności rat lub określenie wysokości rat bez przeliczeń z uwzględnieniem kursu walut obcych w czasie trwania procesu.
 • Negocjowanie porozumień z bankami umożliwiających kompleksowe, korzystne dla klienta zakończenie sporu dotyczącego roszczeń wynikających z umów tzw. „kredytów frankowych”.

Wybrane publikacje lub wypowiedzi

 • Bank wcisnął klientowi „toksyczne” fundusze inwestujące w lasy i pola. Klient poszedł do sądu i… wygrał. Inni szukają szczęścia w pozwie zbiorowym

Subiektywnie o Finansach

https://subiektywnieofinansach.pl/bank-certyfikaty-inwestycyjne-w-investments-alior-bank/

 • Nie warto pozbawiać się szansy na wznowienie postępowania po orzeczeniu TSUE.

Prawo.pl

https://www.prawo.pl/biznes/czy-mozna-i-warto-wniesc-skarge-o-wznowienie-sprawy-frankowiczow,419385.html?fbclid=IwAR1X8-zfqvbLffs2X_7RWdDC5K3p3dxTA4NVZj5-25joP_t_tBKlvOrKuF8

 • Sąd Najwyższy po stronie oszukanych na „polisolokaty”

Prawo.pl

https://www.prawo.pl/biznes/oszukani-na-polisolokaty-ciagle-mozna-walczyc-wyrok-sn,344811.html

 • Przegrani frankowicze z szansą na wznowienie zakończonych spraw

Prawo.pl

https://www.prawo.pl/biznes/wznowienie-postepowania-po-wyroku-tsue-pierwsze-dwie-sprawy,500769.html

 • SN: Trzeba wyjaśnić, czy kredyt frankowy był właściwie wypłacany.

Prawo.pl

https://www.prawo.pl/biznes/kredyt-we-frankach-szwajcarskich-mogl-byc-wyplacony-i-w-zlotych,503820.html

 • SN „odfrankowił” umowę o kredyt denominowany.

Prawo.pl

https://www.prawo.pl/biznes/sn-odfrankowil-umowe-o-kredyt-denominowany,496228.html

 • Klienci pozywają Idea Bank za obligacje GetBack.

Prawo.pl

https://www.prawo.pl/biznes/afera-getback-jak-odzyskac-pieniadze-odszkodowanie-za-obligacje,449107.html

 • UOKiK: Idea Bank złamał prawo, sprzedając obligacje GetBack

Prawo.pl

https://www.prawo.pl/biznes/decyzja-uokik-w-sprawie-idea-bank-i-obligacji-getback-co-oznacza,453593.html

 • Przejęcie Idea Banku praktycznie zamyka drogę do odzyskania pieniędzy za obligacje GetBack.

  Prawo.pl

https://www.prawo.pl/biznes/decycja-bfg-w-sprawie-idea-banku-o-roszczenia-w-sprawie,505599.html

 • TSUE stanął po stronie frankowiczów.

Prawo.pl

https://www.prawo.pl/biznes/co-orzekl-tsue-w-sprawie-frankowiczow,482430.html

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl