Transakcje (M&A)

Transakcje (M&A)

Kompleksowo doradzamy w transakcjach związanych z fuzjami i przejęciami.

Pomagamy zaplanować całą transakcję począwszy od wstępnych negocjacji. Przygotowujemy dokumenty pozwalające określić jakie czynności i w jakim czasie będą dokonywane, w tym opracowujemy wstępne warunki procesu inwestycyjnego (term sheet).

Przeprowadzamy audyty prawne (due dilligence), w czasie których identyfikujemy potencjalne konieczne do uwzględnienia przez reprezentowaną przez nas stronę. W przypadku gdy wspieramy podmiot zmierzający do zbycia aktywów, koordynujemy z jego strony w całości proces audytowy, który przeprowadza nabywca.

Przygotowujemy umowy inwestycyjne, w których szczegółowo opisujemy warunki inwestycji. Wspólnie z klientami bierzemy udział w negocjacjach dotyczących transakcji. Zapewniamy również wsparcie w zakresie doradztwa podatkowego, chroniąc interesy naszych klientów.

Opracowujemy dokumenty korporacyjne pozwalające na wdrożenie ustaleń biznesowych podmiotów uczestniczących w transakcji, przykładowo: umowy spółek celowych, zmiany w umowach podmiotów już istniejących, umowy zbycia udziałów, zgody organów spółek i inne niezbędne materiały do sfinalizowania transakcji.

Dbamy o właściwe wykonanie transakcji. W tym celu przygotowujemy odpowiednie dokumenty służące zabezpieczeniu jej wykonania i realizacji celów biznesowych zaangażowanych podmiotów.

Wspieramy klientów także po zakończeniu procesu inwestycyjnego w przeniesieniu założeń transakcyjnych do bieżącego funkcjonowania spółki.

Przykładowe usługi, które wykonaliśmy

  • Zaplanowanie procesu inwestycyjnego oraz przygotowanie umowy inwestycyjnej i innych niezbędnych dokumentów dla spółki celowej z branży odnawialnych źródeł energii dla transakcji o wartości 10.000.000 zł.
  • Koordynowanie ze strony sprzedającego audytu prawnego prowadzanego przez kupującego w transakcji, której wartość wynosiła 40.000.000 zł.
  • Przygotowanie umowy inwestycyjnej dla startupu wprowadzającego aplikację mobilną w relacji z inwestorem branżowym.
  • Zaplanowanie i przeprowadzenie transakcji umożliwiających stworzenie grupy kapitałowej poprzez nabywanie udziałów w innych podmiotach z danej branży.
  • Koordynacja procesu negocjacji i przygotowania dokumentów (porozumienia wspólników) dla polskiego startupu w relacji z inwestorem zagranicznym.

Wybrane publikacje lub wypowiedzi

  • Umowy o zachowaniu poufności w procesie inwestycyjnym

https://wnlegal.pl/blog-kancelarii/umowy-o-zachowaniu-poufnosci-w-procesie-inwestycyjnym-2/

  • Jak można się ustrzec błędów przy zawieraniu umowy o zachowaniu poufności?

Dziennik Gazeta Prawna

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1283642,zasady-ochrony-tajemnicy-przedsiebiorstwa.html

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl