Umowy

Umowy

Pomagamy naszym Klientom w wielu aspektach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Szczególnie ważne jest dla nas, żeby zapewnić im maksymalne bezpieczeństwo w relacjach handlowych, które nawiązują. W tym celu przygotowujemy i negocjujemy w ich imieniu umowy.

Doradzamy Klientom na każdym etapie, od wyboru rodzaju umowy, przez przygotowanie jej projektu i negocjowanie poszczególnych postanowień, aż do nadzoru nad jej prawidłowym wykonaniem.

Pomagaliśmy Klientom, którzy zawierają wiele powtarzalnych kontraktów w budowie bazy wzorców umów takich jak umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy B2B, umowy o pracę czy NDA.

Dla Klientów zaangażowanych w projekty IT tworzyliśmy umowy wdrożeniowe i SLA. Przygotowaliśmy dużą liczbę umów dotyczących stworzenia stron internetowych, w tym takich, które powstały z wykorzystaniem oprogramowania open source.

Tworzyliśmy również specyficzne i unikalne umowy regulujące zasady stworzenia aplikacji mobilnych, czy zasady skomplikowanej współpracy przy promocji i sprzedaży produktów.

Projektowaliśmy umowy dystrybucyjne i prowizyjne, które pozwalały naszym Klientom budować sieci sprzedaży.

W wielu umowach projektujemy klauzule, które mają na celu zabezpieczenie Klienta, w tym na przykład postanowienia zakazujące działalności konkurencyjnej czy wprowadzające kary umowne za nienależyte wykonanie zobowiązania.

Doradzamy również przy planowaniu prowadzenia działalności gospodarczej (na przykład przy zakładaniu spółek). W tym celu przygotowujemy umowy spółek, które są bardziej dostosowane do specyfiki przyszłej współpracy niż standardowe wzorce. Uwzględniamy w nich m.in. zasady realizacji projektu, specyficzny podział przyszłych zysków, obowiązki wspólników czy zasady zakończenia współpracy.

W niektórych przypadkach, jeszcze zanim formalnie powstanie spółka, przygotowujemy umowy założycielskie (tzw. founders agreement), które regulują prawa i obowiązki przyszłych wspólników.

Przykładowe usługi, które wykonaliśmy

  • Przygotowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane dotyczących inwestycji o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych.
  • Przygotowanie umowy dystrybucyjnej z zagranicznym podmiotem, dotyczącej importu i sprzedaży urządzeń zawierających innowacyjną technologię, niedostępną do tej pory na polskim rynku.
  • Przygotowanie umowy joint venture dotyczącej organizacji wspólnego przedsięwzięcia na rynku odnawialnych źródeł energii przez kontrahentów z Polski i zagranicy.
  • Wsparcie klienta z branży odnawialnych źródeł energii przy negocjowaniu umowy kredytu w kwocie prawie 24 mln zł, na potrzeby uruchomienia finansowania famy fotowoltaicznej o mocy 10MW.
  • Stałe wsparcie przy opracowywaniu i negocjowaniu umów przez przedsiębiorców z branży IT, agencje reklamowe i podmioty z sektora e-commerce.
  • Przygotowanie umowy klastra energii dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wybrane publikacje lub wypowiedzi

  • Do licencji udzielonej na zawsze należy podejść z dużą ostrożnością.

Dziennik Gazeta Prawna

https://serwisy.gazetaprawna.pl/prawo-autorskie/artykuly/1435075,licencja-udzielona-na-zawsze.html

  • Jak można się ustrzec błędów przy zawieraniu umowy o zachowaniu poufności?

Dziennik Gazeta Prawna

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1283642,zasady-ochrony-tajemnicy-przedsiebiorstwa.html

  • Sprzedawać czy licencjonować? Projekty IT i prawo autorskie.

https://wnlegal.pl/blog-kancelarii/sprzedawac-czy-licencjonowac-projekty-it-i-prawo-autorskie/

  • Biznes chce prawa do zawierania umów drogą elektroniczną.

Prawo.pl

https://www.prawo.pl/biznes/umowy-w-formie-dokumentowej,499397.html

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl