#Kredyt_denominowany

2 marca 2021 r. wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Kielcach sprawę dotyczącą kredytu CHF!

1. Wygrywamy znów w Kielcach! Sąd Okręgowy w Kielcach na posiedzeniu niejawnym wydał 2 marca 2021 r. I C 1277/20

wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57