TSUE

Komentarz dla prawo.pl dotyczący najnowszych pytań do TSUE w sprawach kredytów z elementem walutowym

1. W artykule redaktor Jolanty Ojczyk w serwisie Prawo.pl pojawił się mój komentarz do postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszaw-Woli w

Pytania prejudycjalne zadane przez sąd okręgowy w Gdańsku – stanowisko prawników z forum prawników finansowych

Publikujemy stanowisko prawników z Forum Prawników Finansowych, zawierające komentarz do pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku - wątpliwości

Komentarz dla prawo.pl

Komentarz Damiana Nartowskiego dla serwisu prawo.pl dotyczący wczorajszej opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w "polskiej" sprawie C-260/18, Dziubak

wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57