TSUE dziś (7/12/2023) w polskiej sprawie C-140/22 orzeka korzystnie dla „Frankowiczów”. Komentarz.

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

Nie jest wymagane składanie przez konsumenta sformalizowanego oświadczenia do tego, by skutecznie zakwestionować umowę.

Wyrok jest bardzo korzystny dla kredytobiorców/konsumentów.

Wygląda na to, że konsumenci „odzyskają” należne im odsetki ustawowe za opóźnienie przy formułowanych przez siebie roszczeniach względem banków. Może to być, w zależności od sytuacji – momentu zgłoszenia żądania do banku oraz kwoty żądania, od kilku przez kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy złotych.

Roszczenia konsumenta nie można pomniejszać o odsetki, które przypadałyby bankowi, gdyby umowa była ważna. Co więcej uzasadnienie wyroku Trybunału również potwierdza, że jakakolwiek waloryzacja roszczeń banku jest wykluczona. Nie przysługuje bankowi nic poza zwrotem kapitału, o ile to roszczenie nie uległo przedawnieniu. Mocno Trybunał odwołuje się do swojego orzeczenia z czerwca C-520/21.

TSUE milczy na temat przedawnienia (pojawia się ta kwestia tylko w części relacjonującej pytanie prejudycjalne). Jednak z uwagi na wątek dotyczący braku konieczności składania sformalizowanego oświadczenia przez konsumenta możemy uznać, że „liczenie przedawnienia” okaże się bardzo korzystne dla konsumentów. Więcej o tym wątku zapewne, mogę tak przypuszczać, dowiemy się za tydzień, przy kolejnym naszej polskiej sprawie frankowej w TSUE.

Wyrok dostępny TUTAJ (klik).

Zobacz również

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

Opinia dla prawo.pl w związku z „Dużą” uchwałą SN w sprawach „frankowych”.

Publikacja radcy prawnego Damiana Nartowskiego dotyczący sytuacji po uchwale całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów powiązanych z

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl