TSUE dziś (7/12/2023) w polskiej sprawie C-140/22 orzeka korzystnie dla „Frankowiczów”. Komentarz.

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

Nie jest wymagane składanie przez konsumenta sformalizowanego oświadczenia do tego, by skutecznie zakwestionować umowę.

Wyrok jest bardzo korzystny dla kredytobiorców/konsumentów.

Wygląda na to, że konsumenci „odzyskają” należne im odsetki ustawowe za opóźnienie przy formułowanych przez siebie roszczeniach względem banków. Może to być, w zależności od sytuacji – momentu zgłoszenia żądania do banku oraz kwoty żądania, od kilku przez kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy złotych.

Roszczenia konsumenta nie można pomniejszać o odsetki, które przypadałyby bankowi, gdyby umowa była ważna. Co więcej uzasadnienie wyroku Trybunału również potwierdza, że jakakolwiek waloryzacja roszczeń banku jest wykluczona. Nie przysługuje bankowi nic poza zwrotem kapitału, o ile to roszczenie nie uległo przedawnieniu. Mocno Trybunał odwołuje się do swojego orzeczenia z czerwca C-520/21.

TSUE milczy na temat przedawnienia (pojawia się ta kwestia tylko w części relacjonującej pytanie prejudycjalne). Jednak z uwagi na wątek dotyczący braku konieczności składania sformalizowanego oświadczenia przez konsumenta możemy uznać, że „liczenie przedawnienia” okaże się bardzo korzystne dla konsumentów. Więcej o tym wątku zapewne, mogę tak przypuszczać, dowiemy się za tydzień, przy kolejnym naszej polskiej sprawie frankowej w TSUE.

Wyrok dostępny TUTAJ (klik).

Zobacz również

Akt o usługach cyfrowych – jakie zmiany dla przedsiębiorców?

W dniu 17 lutego 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej 

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej  Rozwój odnawialnych źródeł energii powoduje, że inwestorzy coraz częściej zainteresowani są nabyciem farm fotowoltaicznych. Realizowanie tego

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl