Tym razem KIELCE. Kielecki Sąd Okręgowy uznaje umowę kredytu z CHF za nieważną!

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Wracamy do Kielc. Sąd Okręgowy w Kielcach (SSO Ewa Lenartowicz) w sprawie I C 2333/20 wydał 24 listopada 2021 r. wyrok, w którym uwzględnił w całości wytoczone przez nas w imieniu klienta powództwo przeciwko Santander Consumer Bank SA. 

2. Mimo że wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron), to kwota, która została zasądzona dla naszego klienta od banku wskazuje, że Sąd Okręgowy w Kielcach uznał umowę kredytu za nieważną.

3. Umowa kredytu była powiązana z kursem CHF – stanowiła kredyt indeksowany. Została zawarta z bankiem Santander Consumer Bank SA. W umowie podano kwotę w PLN, ale już określenie kwoty zadłużenia w CHF pozostawiono wyłącznej decyzji banku (nie była znana w chwili podpisywania umowy).

4. Sąd Okręgowy w Kielcach zasądził od banku na rzecz naszego klienta również koszty postępowania (wrócą do klienta) oraz odsetki ustawowe za opóźnienie od daty wynikającej z przedprocesowego wezwania banku do zapłaty (dodatkowy bonus dla klienta za to, że bank nie chciał się porozumieć). 

5. Ta sprawa ponownie pokazuje jak ważne jest dopasowanie strategii / żądań w procesie do sytuacji / zamiarów / planów klienta. Żądanie pozwu (w tym wysokość dochodzonej kwoty) ściśle wiążę się z tymi planami. Bez odpowiednich ustaleń przed procesem (wywiadu z klientem), dobranie odpowiedniej strategii nie byłoby możliwe.

6. Wyrok nie jest prawomocny. Przysługuje od niego apelacja.

7. Bez mec. Adriana Nowaka ten sukces nie byłby możliwy!

Zobacz również

WN Legal w Ministerstwie Sprawiedliwości!

W najbliższy piątek, 12 kwietnia (tak, już jutro!) o godzinie 10:30, radca prawny Damian Nartowski, na zaproszenie dr Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej Pełnomocniczki

Jak usprawnić [przyspieszyć] 
postępowania w sprawach „frankowych”?

Po zapoznaniu się z artykułem Patrycji Rojek o walce z zatorami frankowymi, zastanawiamy się: czy możliwe [wydaje się, że tak]

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl