Umowa kredytu indeksowana kursem CHF nieważna. kredytobiorca wygrywa z bankiem!

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

W Y G R A N A !

Wygrywamy przed magiczną datą 3/10/2019 r. (TSUE, Dziubak, C-260/18), wygrywamy po tej dacie!

Umowa kredytu hipotecznego „waloryzowanego” kursem CHF została uznana za nieważną.

5 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie z powództwa konsumenta przeciwko mBank S.A. zasądził na rzecz kredytobiorcy: 

1) kwotę przeszło 64.000 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na podstawie nieważnej umowy;

2) kwotę przeszło 7.000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania (w tym koszty dojazdów na rozprawy).

Sygnatura: VI C 3392/18.

Sprawa w I instancji trwała niespełna rok (pozew złożony w okolicach Świąt Bożego Narodzenia 2018). 

Odbyły się dwie rozprawy. Na pierwszej rozprawie przesłuchano stronę. Druga rozprawa związana była z czynnościami technicznymi, zmierzającymi do wyrokowania. Nie był potrzebny dowód z opinii biegłego.

Sąd I instancji w ustnych motywach orzeczenia zwrócił uwagę na następujące kwestie:

1) kwestie klauzul przeliczeniowych i ich wpływu na zobowiązania stron; wyeliminowanie tych postanowień prowadzi do nieważności umowy kredytu;

2) ryzyko walutowe, które zostało przeniesione w całości na kredytobiorcę; brak rzetelnej informacji o skali tego ryzyka i potencjalnych skutkach dla kredytobiorcy skutkuje oceną umowy jako nieważnej;

3) oprocentowanie skorelowane z Liborem w zamian za przeniesienie nieograniczonego ryzyka walutowego na konsumenta; wymiana: niższe oprocentowanie – nieograniczone ryzyko, nie może zostać uznana za dopuszczalną;

4) konsument wyraził zgodę na stwierdzenie nieważności umowy;

5) teoria salda nie znajduje zastosowania; sąd nie rozlicza z urzędu stron, a orzeka o roszczeniu kredytobiorcy; stąd w pełni zasądzono zwrot rat ujętych w okresie objętym pozwem;

6) w ramach kosztów postępowania należy zasądzić także koszty dojazdu strony i jej pełnomocnika na każdą z rozpraw (biletów, itp.).

Zdjęcie na stronie głównej: wokandapix / www.pixabay.com

Zobacz również

WN Legal w Ministerstwie Sprawiedliwości!

W najbliższy piątek, 12 kwietnia (tak, już jutro!) o godzinie 10:30, radca prawny Damian Nartowski, na zaproszenie dr Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej Pełnomocniczki

Jak usprawnić [przyspieszyć] 
postępowania w sprawach „frankowych”?

Po zapoznaniu się z artykułem Patrycji Rojek o walce z zatorami frankowymi, zastanawiamy się: czy możliwe [wydaje się, że tak]

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl