Upadłość Getin Noble Bank. Komentarz Damiana Nartowskiego.

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

Jest postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank.

30 dni na zgłaszanie wierzytelności [od 20 lipca 2023 r.].

Uwaga: po tym terminie też będzie można dokonać zgłoszenia wierzytelności, jednak będzie się to wiązać z koniecznością uiszczenia opłaty: 1.010,42 PLN.

Pojawia się kilka pytań dla spraw CHF:

1) Czy potrącać wierzytelności i oświadczać o potrąceniu w celu uwzględnienia tego na liście wierzytelności? Dla bezpieczeństwa – ostrożnie napiszę, że tak. Pytanie o skutki potrącenia dla procesów o zapłatę w kontekście rozliczeń kosztów postępowania. Naszym zdaniem potrącenie nie powinno negatywnie wpłynąć na rozliczenie kosztów postępowania dla kredytobiorcy.

2) Co z procesami o ustalenie nieważności? Naszym zdaniem nie powinny być zawieszane; inaczej w sprawach o zapłatę – te zostaną zawieszone. W przypadku postępowań o ustalenie i zapłatę ujętych w jednym pozwie lub w których rozszerzono powództwo? Moim zdaniem powinny być zawieszone w części co do zapłaty. Postępowanie o ustalenie powinno się toczyć.

3) Co z zabezpieczeniami? W sprawach o zapłatę – ich już nie było, a te które dotychczas nie upadły z wszelkich względów, to i tak upadną. W sprawach o ustalenie zabezpieczenia poprzez unormowanie praw i obowiązków powinny być udzielane, jako że nie są skierowane do masy upadłości.

Ważne, żeby syndyk nie odmawiał uznawania wierzytelności kredytobiorców. Może to bowiem sparaliżować postępowanie upadłościowe i inne procesy w Polsce z udziałem Getin Noble Bank S.A., już w upadłości. Odmowa uznania wierzytelności wiąże się z koniecznością złożenia sprzeciwu, a po rozpoznaniu sprzeciwu – wniesienia zażalenia na to rozstrzygnięcie.

Zobacz również

Akt o usługach cyfrowych – jakie zmiany dla przedsiębiorców?

W dniu 17 lutego 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej 

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej  Rozwój odnawialnych źródeł energii powoduje, że inwestorzy coraz częściej zainteresowani są nabyciem farm fotowoltaicznych. Realizowanie tego

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl