Składka zdrowotna obciążająca komplementariusza – pozytywna interpretacja!

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

Informujemy, że uzyskaliśmy pozytywną dla naszego Klienta interpretację indywidulaną dotyczącą odprowadzania obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne przez wspólników spółki komandytowej. 

Kwestia, która wymagała uzyskania stanowiska Prezesa NFZ odnosiła się do konieczności odprowadzania obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne przez komplementariuszy spółki komandytowej.

We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji sformułowaliśmy pytanie: 

Czy od wynagrodzenia otrzymanego przez komplementariusza za prowadzenie spraw spółki przyznanego na podstawie umowy spółki i uchwały wspólników wydanej na podstawie umowy spółki oraz przepisów kodeksu spółek handlowych należy odprowadzać obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Zajęliśmy stanowisko, że otrzymywane przez komplementariusza za prowadzenie spraw spółki wynagrodzenie przyznane na podstawie umowy spółki i uchwały wspólników nie będzie stanowiło dodatkowego tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia decyzją nr 199/2022/BP z 19 grudnia 2022 r. uznał za prawidłowe stanowisko opisane we wniosku i potwierdził, że wynagrodzenie otrzymane przez komplementariusza za prowadzenia spraw spółki, przyznane na podstawie umowy spółki i uchwały wspólników nie stanowi dodatkowego tytułu do odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, ponad składki przewidziane dla wspólników spółek komandytowych, związane z samym tym statusem. 

Powyższe potwierdza, że jedynym tytułem do odprowadzania składki zdrowotnej dla komplementariuszy spółki jest pozostawanie wspólnikiem spółki – komplementariuszem (status wspólnika – komplementariusza).

Co istotne odrębnego oskładkowania przy prowadzeniu spraw spółki nie ma także w przypadku jednoczesnego wypłacania zysku i wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki. Również w takim przypadku mamy do czynienia wyłącznie z jednokrotnym oskładkowaniem.

Zobacz również

Jesteśmy największą kancelarią w regionie Świętokrzyskim!

Z ogromną radością informujemy, że zajęliśmy I miejsce w corocznym rankingu Rzeczpospolitej w kategorii: Największa kancelaria w regionie Świętokrzyskim! To

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl