Składka zdrowotna obciążająca komplementariusza – pozytywna interpretacja!

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

Informujemy, że uzyskaliśmy pozytywną dla naszego Klienta interpretację indywidulaną dotyczącą odprowadzania obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne przez wspólników spółki komandytowej. 

Kwestia, która wymagała uzyskania stanowiska Prezesa NFZ odnosiła się do konieczności odprowadzania obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne przez komplementariuszy spółki komandytowej.

We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji sformułowaliśmy pytanie: 

Czy od wynagrodzenia otrzymanego przez komplementariusza za prowadzenie spraw spółki przyznanego na podstawie umowy spółki i uchwały wspólników wydanej na podstawie umowy spółki oraz przepisów kodeksu spółek handlowych należy odprowadzać obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Zajęliśmy stanowisko, że otrzymywane przez komplementariusza za prowadzenie spraw spółki wynagrodzenie przyznane na podstawie umowy spółki i uchwały wspólników nie będzie stanowiło dodatkowego tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia decyzją nr 199/2022/BP z 19 grudnia 2022 r. uznał za prawidłowe stanowisko opisane we wniosku i potwierdził, że wynagrodzenie otrzymane przez komplementariusza za prowadzenia spraw spółki, przyznane na podstawie umowy spółki i uchwały wspólników nie stanowi dodatkowego tytułu do odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, ponad składki przewidziane dla wspólników spółek komandytowych, związane z samym tym statusem. 

Powyższe potwierdza, że jedynym tytułem do odprowadzania składki zdrowotnej dla komplementariuszy spółki jest pozostawanie wspólnikiem spółki – komplementariuszem (status wspólnika – komplementariusza).

Co istotne odrębnego oskładkowania przy prowadzeniu spraw spółki nie ma także w przypadku jednoczesnego wypłacania zysku i wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki. Również w takim przypadku mamy do czynienia wyłącznie z jednokrotnym oskładkowaniem.

Zobacz również

Akt o usługach cyfrowych – jakie zmiany dla przedsiębiorców?

W dniu 17 lutego 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej 

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej  Rozwój odnawialnych źródeł energii powoduje, że inwestorzy coraz częściej zainteresowani są nabyciem farm fotowoltaicznych. Realizowanie tego

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl