W Y G R A N A ! Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, zwrot wszystkich składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przy kredycie powiązanym z CHF.

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Sąd Okręgowy w Warszawie 15 grudnia 2020 r., V Ca 2302/19, oddalił apelację mBanku od wyroku zasądzającego zwrot na rzecz naszych klientów należności pobranych przez bank na podstawie klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Spór dotyczył jednego z postanowień ujętych w umowach kredytów hipotecznych powiązanych z kursem CHF i tego, czy na podstawie tego postanowienia można pobierać od kredytobiorców opłaty.

2. Sprawa wynikła na tle umowy zawartej już w 2009 r. Sądy obu instancji uznały, że mBank powinien zwrócić wszystkie pobrane „składki”, również pierwszą, której kwota została wprost podana w umowie. Wykluczyły w tym zakresie możliwość podziału postanowienia wprowadzającego ubezpieczenie niskiego wkładu własnego na część niewadliwą (ze wskazaną składką) i część wadliwą (dotyczącą składek przyszłych).

3. Rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, który orzekał w pierwszej instancji, zapadło 18 lipca 2019 r., VI 403/19. Oczekiwanie na wyrok zajęło niespełna 6 miesięcy od złożenia pozwu. Przeprowadzona została jedna rozprawa, na której Sąd przesłuchał kredytobiorców.

4. Nawet w tej sprawie zarówno przed, jak i po wyroku sądu I instancji, nie było możliwe zawarcie ugody/osiągnięcie porozumienia. Bank złożył apelację, czym wygenerował dla siebie tylko dodatkowe koszty.

5. Rozpoznanie apelacji mBanku zajęło niemal rok od wpływu do sądu tego środka zaskarżenia. Od złożenia pozwu do czasu aż klienci otrzymają zwrot środków upłynęło niespełna 2 lata.

6. Mała wygrana, ale zawsze cieszy! Kolejny skalp!

Zobacz również

Akt o usługach cyfrowych – jakie zmiany dla przedsiębiorców?

W dniu 17 lutego 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej 

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej  Rozwój odnawialnych źródeł energii powoduje, że inwestorzy coraz częściej zainteresowani są nabyciem farm fotowoltaicznych. Realizowanie tego

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl